ნ.ყიფშიძის სახ. თერაპიის ეროვნული ცენტრი, თერაპიის სამეცნიერო -კვლევითი ინსტიტუტი, გერიატრია-გერონტოლოგიის განყოფილების გამგე; თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის თერაპიის კათედრის სრული პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

პროფესიული გამოცდილება
1982წლიდან-თერაპიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (კარდიოლოგიისა, კლინიკური ფარმაკოლოგიის და გერიატრიის განყოფილებები).
2000 წლიდან- აკად ნ ყიფშიძის სახ. თერაპიის ეროვნული ცენტრის გერიატრია-გერონტოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი. 
15.06.2000 წლიდან შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მთავარი გერონტოლოგი.
10.09.1997-დან 30.06.2000-მდე თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი “თბილისი”-ს კლინიკური ფარმაკოლოგიის კათედრის პედაგოგი და საგნის ხელმძღვანელი, 10.2006-დან - გერიატრიის კათედრის სრული პროფესორი. 
10.2001-დან 01.07.2005-მდე ი. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის თერაპიის კათედრის პროფესორი.
2010 წლიდან თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის თერაპიის კათედრის სრული პროფესორი
სამეცნიერო შრომები: 75 სამეცნიერო შრომის ავტორი

განათლება, კვალიფიკაცია
1982-1984 წწ.. კლინიკური ორდინატურა სპეციალობით„შინაგანი სნეულებანი“
1984-1988- ასპირანტურა სპეციალობით „კარდიოლოგია“, 
1988 წელს საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე „ბეტა ბლოკატორის და კალციუმის ანტაგონისტის კომბინირებული გამოყენება სტენოკარდიის სინდრომით მიმდინარე გულის იშემიური დაავადების დროს“ 
1999-სადოქტორო დისერტაცია სპეციალობით „შინაგანი სნეულებანი“ გერიატრიის განხრით, დისერტაციის თემა „ჰიპერტონული გული“ ხანდაზმულობის და მოხუცებულობის ასაკში“

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა
2010 - 21 International Congress on Thrombosis, Italy, Milan 
2010 -78 EAS Congress, Hamburg, Germany 
2009 - Cardiology and Internal medicine,2009 ,Tbilisi, Georgia 
2009 -The 8th International Congress on Coronary Artery Disease, Prague, Czech Republic
2009 - The 19th IAAG World congress of Gerontology and Geriatrics. Paris, France
2009 – საქართველოს კარდიოლოგთა მესამე საერთაშორისო კონგრესი, მონაწილე; საქართველო, თბილისი
2006 - The 28th World congress of Internal Medicine, Taipei, Taiwan. 
2006 - “ალერგოლოგიის, იმუნოლოგიისა და სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის” მე-3 საერთაშორისო კონგრესის და მე-2 საერთაშორისო კონგრესის “ წამალი და ჯანმრთელობა” მონაწილე, საქართველო, თბილისი
2006 - International Congress of Elderly Health, Istanbul, Turkey
2005 - The 6th International Congress on Coronary Artery Disease. Istanbul, Turkey. 
2005 – IV Национальный кон- гресс геронтологов и гериатров Украины,Киев
2001 -The XVII the World Congress of the Interna tional Association of Gerontology, Canada, Vancouver და სხვა ფორუმები

დამატებითი მონაცემები
სამეცნიერო და სადისერტაციო საბჭოს წევრობა:
თერაპიის ს/კ ინსტიტუტის საბჭოს წევრი 2000 წლიდან
თსსუ-ის სადისერტაციო საბჭო - შინაგანი სნეულებანი m14.05 N8 და m14.03 N9
სადოქტორო და საკანდიდატო დისერტაციების საექსპერტო კომისიის წევრი.
პროფესიული ასოციაციის წევრობა:
1.International Association of Gerontology and Geriatrics, წევრი, 1997 წლიდან დღემდე
2. International Assosiation of Atherosclerosis, წევრი, 2005 წლიდან დღემდე 
3 .International Association of Internal Medicine, წევრი, 1996 წლიდან დღემდე
4. საქართველოს გერონტოლოგთა და გერიატრთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი 2010 წლიდან
რედ კოლეგიის თანამშრომლობა
ჟურნალ ” გერონტოლოგია და გერიატრია” - მთავარი რედაქტორის მოადგილე
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
1. Microsoft Word, 2. Microsoft Exsel, 3. Microsoft Power Point, 4.Internet Explorer 5.Outlook Express
უცხო ენები: რუსული - თავისუფლად, ინგლისური ,გერმანული - კარგად