განათლება:
1995 - 2000 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამედიცინო ბიოლოგიური ფაკულტეტი. სპეციალობით: ექიმი-ციტოლოგი.

1995 – 1998 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  ბაზაზე არსებული თბილისის კლინიკური ჰოსპიტალი #2 . საექთნო პრაქტიკა.

2000 - სახელმწიფო სერტიფიკატი ციტოლოგიაში.

2007 – აკადემიური ხარისხი მედიცინაში.  (MD/PჰD). 

2011 - სახელმწიფო სერტიფიკატი პათოლოგიურ ანატომიაში - კლინიკური პათოლოგია.

 

სამეცნიერო ხარისხი:
2007 – დოქტორის აკადემიური ხარისხი  (Ph.D.)

განათლება/ტრეინინგები და პროფესიული განვითარება:
1998 – გოეთეს ინსტიტუტი.( სერთიფიკატი)

2001 –კომპიუტერული პროგრამების სერთიფიკატი (ცენტრი CTC).

2002–ბიზნეს ინგლისური კურსის სერთიფიკატი (ცენტრი CTC)

2007 - სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები: უმაღლესი განათლებლის პედაგოგიკა;  ფსიქოლოგია.

2011 –  სერტიფიკატი:  თეორიული და პრაქტიკული კურსი

 იმუნოჰისტოქიმიურ კვლევასა და in si ჰიბრიდიზაციაში. ((by Prof. Dr.  E. Vollmer; Prof. Dr. K. Kayser; PD Dr. T. Goldmann თბილისის ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი.)

2011 - ტრეინინგი  კლინიკურ კვლევებში. (CRA GCP; ICH GCP – Tbilisi, Georgia by K. Semenov; I. Gneusheva) 

2012 – ტრეინინგი კლინიკურ კვლევებში.  Update Clinical Trials by S. Zeller – Kiev, Ukraine)  

2012 - ტრეინინგი კლინიკურ კვლევებში. (SOP-training by Y. Starshinov)  

2013 – ტრეინინგი კლინიკურ კვლევებში.  (Inspection by S. Zeller) 

 

 

ენები:
ქართული, რუსული, ინგლისური, გერმანული.

 

სამუშაო გამოცდილება:
2000-2003 თბილისის ბავშვთა N9 პოლიკლინიკა. ექიმი-ლაბორანტი.

2003-2006 თბილისის მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ნათიშვილის სახელობის ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტის   ასპირანტი სპეციალობით პათოლოგიური ანატომია.

2006 – თბილისის ალ.ნათიშვილის სახელობის მორფოლოგიის ინსტიტუტის კლინიკური პათოლოგიის დეპარტამენტის, პათოლოგიური ანატომიისა და სასამართლო მედიცინის ლაბორატორიის  მეცნიერ თანამშრომელი.

2007 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მედიცინის ფაკულტეტის უფროსი ლაბორანტი.

2011 – კლინიკური კვლევების ასისტენტი (CTA),  შპს „ Eastern Clinical Trials“ (ECT)

2013-დღემდე საქართველოს დაზღვეულ მედიკოსთა სააგენტო (GIMA/AღDI), გაყიდვების და მომსახურების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი. 

2013 კლინიკური კვლევების ასისტენტი (CTA) შპს „Axis Group Georgia

2013 – ემბრიოლოგი ”ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკა”

2014 – ემბრიოლოგი „არჩილ ხომასურიძის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტი“

 

ასოციაცია, სამეცნიერო ორგანიზაცია:

2006-დან – თბილისის ანატომების, ჰისტოლოგების და ემბრიოლოგების (მორფოლოგების) საზოგადოების წევრი.

 

გამოქვეყნებულ სამეცნიერო შრომათა სია:
2006 –„ძუძუს კიბოს პარენქიმული უჯრედების მორფოლოგიური ტიპები“. ჟურნალი: ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა N5, გვ. 59-61 (თანაავტორი უ. გაბუნია)

 

2006 – „ძუძუს კიბოს პარენქიმული უჯრედების ულტრასტრუქტურული დახასიათება“. ჟურნალი: ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა N6, გვ. 47-49 (თანაავტორი უ. გაბუნია, მ. მჭედლიშვილი)

 

2005 – „იმუნოჰისტოქიმიურ მარკერთა ექსპრესიის თავისებურებანი ძუძუს კარცინოიდში“. ჟურნალი: ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა N5, გვ. 29-31 (თანაავტორი  მ. მჭედლიშვილი, ი.თავზარაშვილი, მ. ჯანგავაძე, დ. კუპრაძე, ნ.გოიშვილი)

 

საგრანტო დაფინანსება ბოლო წლებში:
2007-2010   პროექტი: ადამიანის პაპილომავირუსის ინფექციის გავრცელება თბილისში. დაფინანსებული საფრანგეთი, ლიონის საერთაშორისო სააგენტოს მიერ. კვლევა კიბოს წინააღმდეგ.