მოიძებნა 1 ჩანაწერი
ბენზილბენზოატი / Benzylbenzoat
აქტიური ნივთიერება: benzylbenzoat
გამოშვების ფორმა: გარეგანი გამოყენების 20% მალამო 25გ ტუბში
კომპანია: შტადა
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: მუნის სამკურნალო საშუალებები →