ბეთიოლი / Bethiole


შემადგენლობა და გამოშვების ფორმა

  • რექტალური სუპოზიტორია # 10

რეგისტრაციის # და თარიღი
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 15.09.2013