მოიძებნა 2 ჩანაწერი
ლეკროლინი / Lecrolyn
აქტიური ნივთიერება: cromoglicic acid
გამოშვების ფორმა: 2% (20მგ/მლ) 10მლ თვალის წვეთები პოლიეთილენის საწვეთურიანი ფლაკონი N1
კომპანია: სანტენი
მწარმოებელი ქვეყანა: ფინეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ალერგიის საწინააღმდეგო საშუალებები ადგილობრივი გამოყენებისათვის → პოხიერი უჯრედების მემბრანების მასტაბილიზირებელი სშუალებები
ნარივენტი / NARIVENT
აქტიური ნივთიერება: comb. drug
გამოშვების ფორმა: ნაზალური სპრეი: ფლაკონში
კომპანია: ავიტა
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები ადგილობრივი გამოყენებისათვის_ → ალერგიის საწინააღმდეგო საშუალებები ადგილობრივი გამოყენებისათვის →