პედიატრიული რინოსინუსიტის მართვის ეროვნული გაიდლაინი: ახალი პერსპექტივები, ახალი იმედები
პედიატრიული რინოსინუსიტის მართვის ეროვნული გაიდლაინი: ახალი პერსპექტივები, ახალი იმედები

მისამართი: თბილისი, მერაბ კოსტავას 14, სასტუმრო რუმსის საკონფერენციო დარბაზი
თარიღი: 17/10/2017

კომპანია ალპენ ფარმას წარმომადგენლობა საქართველოში გიწვევთ სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაზე

პროგრამა

17:30 რეგისტრაცია

18:00 კონფერენციის გახსნა

18:05 პედიატრიული რინოსინუსიტის მართვის ეროვნული გაიდლაინი: ახალი პერსპექტივები, ახალი იმედები

ივანე ჩხაიძე - მედიცინის დოქტორი, თსსუ პედიატრიის დეპარტამენტის პროფესორი, მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი, საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე

18:45 დისკუსია

 

19:00 ვახშამი