ჩვეული პრობლემების ახალი ხედვა
ჩვეული პრობლემების ახალი ხედვა

მისამართი: თბილისი, სასტუმრო „ჰოლიდეი ინ“, 26 მაისის მოედანი
თარიღი: 08/06/2015

8-9 ივნისს, ფარმაცევტული კომპანია ტაკედას წარმომადგენლობა საქართველოში ატარებს კონფერენციას თემაზე: „ჩვეული პრობლემების ახალი ხედვა“
მისამართი: თბილისი, სასტუმრო „ჰოლიდეი ინ“, 26 მაისის მოედანი
დასაწყისი: 16 საათზე

ილია ეგოროვი - ექიმი-თერაპევტი, რევმატოკარდიოლოგი;  მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, უმაღლესი კატეგორიის ექიმი, სატელევიზიო და რადიოგადაცემების სამედიცინო კონსულტანტი.
სამედიცინო ჟურნალის „Твое здоровье“ მთავარი რედაქტორი,  ჟურნალის „Практикующий врач“ მთავარი რედაქტორის მოადგილე,  ჟურნალების „Современная ревматология“ და „Личный врач“ სარედაქციო კომიტეტის წევრი. „რუსული საინფორმაციო სამსახურის“ სამედიცინო კონსულტანტი.  ქალაქ მოსკოვის მერიის სამედიცინო ცენტრის სამეცნიერო-მეთოდური ცენტრის ხელმძღვანელი. 
ასზე მეტი სამეცნიერო და სამეცნიერო-პოპულარული სტატიის ავტორი. სამეცნიერო და სასწავლო ლიტერატურის „Клиническая анатомия человека“, „Главная врачебная тайна“, „рекомендаций по кардиоревматологии“ ავტორი.

თემები:
1. კარდიო-ცერებრული სინდრომი - ორ ცეცხლს შუა
2. პოსტმენოპაუზის პერიოდის პაციენტის დიაგნოსტიკური ბუკეტი
3. არტროპათია: დიფდიაგნოზიდან მკურნალობამდე