გულის რიტმის დარღვევები კარდიოლოგის პრაქტიკაში
გულის რიტმის დარღვევები კარდიოლოგის პრაქტიკაში

მისამართი: თბილისი, 26 მაისის მოედანი #1
თარიღი: 22/01/2016

22 იანვარს, საქართველოს გულის რიტმის ასოციაცია გიწვევთ კონფერენციაზე
თემა: გულის რიტმის დარღვევები კარდიოლოგის პრაქტიკაში

თარიღი: 22 იანვარი, 2016 22 January, 2016
მისამართი: თბილისი, 26 მაისის მოედანი #1, სასტუმრო “ჰოლიდეი ინ”

კონფერენციის ორგანიზატორი: საქართველოს გულის რიტმის ასოციაცია
კონფერენციის გენერალური სპონსორი: კომპანია "მედტრონიკი"
ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში: "მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი"
კონფერენციის მხარდამჭერი კომპანია: ტაკედა

Georgian Heart Rhythm Association Invites You to the Conference
Heart Rhythm Disorders in Cardiologist's Practice

Address: Hotel Holiday Inn, 1, 26 May Square, Tbilisi


პროგრამა
რეგისტრაცია და დილის ყავა 09:00
Registration and Welcome Coffee 09:00

გახსნა 09:50
Opening at 09:50

სესია 1
Session 1

· 10:00-10:30 სიახლეები იმპლანტირებულ მოწყობილობებში (ბოჟიდარ ფერეკ-პეტრიჩი, მედტრონიკი)
New Developments in Implantable Devices (Bozidar Ferek-Petric, PhD, Medtronic)

· 10:30-11:00 გულის რესინქრონიზაციური თერაპიის კარგი კლინიკური შედეგის პრედიქტორები (კახაბერ ეცადაშვილი, აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი, თბილისი)
Predictors of Good Clinical Response to CRT (Kakhaber Etsadashvili, Emergency Cardiology Center after G. Chapidze, Tbilisi)

· 11:00-11:30 როგორ გავაანალიზოთ ეკგ იმპლანტირებული აპარატის შემთხვევაში (გიორგი პაპიაშვილი, ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი, თბილისი)
How To Analyze ECG with Implanted Device (Giorgi Papiashvili, The Jo Ann Medical Center, Tbilisi)

· 11:30-12:00 სიახლეები წინაგულთა ფიბრილაციის აბლაციაში (რობერტ ალექსანდრუ, IBRE სერტიფიცირებული სამედიცინო ინჟინერი, მედტრონიკი)
What's new in AF Ablation (Robert Alexandru, IBRE Certified Biomedical Engineer, Medtronic)

12:00-13:00 Lunch Break

სესია 2
Session 2

· 13:00-13:30 გავრცელებული შეცდომები. როგორ ავიცილოთ ისინი თავიდან (გიორგი პაპიაშვილი, ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი, თბილისი)
Common Mistakes and How to Avoid Them (Giorgi Papiashvili, The Jo Ann Medical Center, Tbilisi)

· 13:30-14:00 კარდიოლოგი და პაციენტი იმპლანტირებული მოწყობილობით (გიორგი ჩხოლარია, ზ. ცხაკაიას სახ. დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი, ქუთაისი)
Cardiologist and the Patient with an Implanted Device (Giorgi Chkholaria, Z. Tskhakaia West Georgia National Center of Interventional Medicine, Kutaisi)

· 14:00-14:30 სინკოპე - როდის არის სახიფათო და რას მივაქციოთ ყურადღება (ხათუნა ჯალაბაძე, კლინიკა „გული“, თბილისი)
Syncope – When to be Worried and What to Look For (Khatuna Jalabadze, The “Guli” clinic, Tbilisi)

· 14:30-15:00 იმპლანტირებული მარყუჟოვანი ჩამწერის როლი წინაგულთა ფიბრილაციის დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაში (იანის დუმპისი, მედტრონიკი)
Role of the ILR in diagnosis and treatment of atrial fibrillation (Yanis Dumpis, MD, PhD, Medtronic)

დახურვა