სასტუმრო ვილა სანაპირო გრიგოლეთში

გრიგოლეთი („ექიმთა დასახელება“)