Nuk

კლადოსპორიუმი- Cladosporium

თარიღი: 17 მარტი, 2018

Cladosporium სუბსტრატად იყენებს მცენარეთა ფოთლებს და მერქანს. გავრცელებულია წელიწადის ყველა სეზონზე. იმატებს ზაფხულის პერიოდში, თუმცა კონცენტრაცია ჰაერში ამ დროსაც დაბალია.