ყოველკვირეული პროგნოზი

თარიღი: 06 აგვისტო, 2018

6.07.2020-12.07.2020

საქართველოს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ამინდის პროგნოზის გათვალისწინებით კვირის განმავლობაში მოსალოდნელია ტემპერატურის  მერყეობა, პერიოდულად წვიმა და ქარიანი ამინდი.

ცაცხვმა (Tilia) დაასრულა ყვავილობა.

დაბალი კონცენტრაციით (ბოტანიკური ბაღის გავლენის გამო) დაფიქსირდება  წაბლის (Castanea) მტვრის მარცვლები.

ერთ-ერთი მაღალი ალერგენული თვისებების მქონე ბალახოვანი მცენარეების, მარცვლოვნების (Poaceae)  მტვრის მარცვლების კონცენტრაცია არ შეიცვლება და მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნდება.

მცირე რაოდენობით დაფიქსირდება ასევე ბალახოვანი მცენარეების:  რთულყვავილოვნების (Asteraceae) და  მრავალძარღვას (Plantago) ყვავილის მტვრის მარცვლებიც.

სარეველა მცენარის, ნაცარქათამას (Chenopodium) მტვრის მარცვლების კონცენტრაცია არ შეიცვლება და  მაღალ ნიშნულზე დაფიქსირდება.

დაბალი კონცენტრაციით დაფიქსირდება ასევე  ჭინჭრის (Urtica) მტვრის მარცვლებიც.

სოკოს სპორების: ალტერნარიას (Alternaria) და კლადოსპორიუმის (Cladosporium) სპორების კონცენტრაციის მაჩვენებელი არ შეიცვლება და დაბალი მაჩვენებელი დაფიქსირდება.