ყოველკვირეული პროგნოზი

თარიღი: 06 აგვისტო, 2018

7 დღიანი პროგნოზი ეყრდნობა:

1. აეროალერგენების კალენდარს (რამოდენიმე წლის მონაცემებზე დაყრდნობით);

2. წინა დღეების ინფორმაციას აეროალერგენების კონცენტრაციის შესახებ;

3. წინა დღეების აეროალერგენების კონცენტრაციის ცვლილების ტენდენციას;

4. ამინდის პროგნოზს (ქარი, წვიმა, ტემპერატურა, ტენიანობა);

5. ფენოლოგიურ გამოცდილებას:

a. ადგილობრივი მცენარეების ყვავილობის თავისებურებების ცოდნა;

b. ამინდის ზეგავლენა ყვავილობაზე;

c. დღის ხანგრძლივობის და განათების ზეგავლენა ყვავილობაზე

d. რეპროდუქციული ძალისხმევა (ყვავილედში მტვრის მარცვლის წარმოქმნის უნარი);

e. ვეგეტაციის პერიოდი.