ყოველკვირეული პროგნოზი

თარიღი: 06 აგვისტო, 2018

23.03.2020-29.03.2020

საქართველოს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ამინდის პროგნოზის გათვალისწინებით კვირის განმავლობაში მოსალოდნელია ტემპერატურის მცირე მერყეობა, უმეტესად  წვიმა და სუსტი ქარი.

თხილმა (Corylus) და მურყანმა (Alnus) დაასრულა ყვავილობა.

კვიპაროსის (Cupressus) მტვრის მარცვლის კონცენტრაცია (წვიმიანი ამინდების გამო) შემცირდება და საშუალო მაჩვენებელზე გადმოინაცვლებს.

თელას (Ulmus) ყვავილის მტვრის მარცვლის კონცენტრაციაც შემცირდება და დაბალი მაჩვენებელი დაფიქსირდება.

ალვის ხის (Populus) მტვრის მარცვლის კონცენტრაცია არ შეიცვლება და დაბალ ნიშნულზე დაფიქსირდება.

ყვავილობა დაიწყო ნეკერჩხალმა (Acer), იფანმა (Fraxinus) და რცხილამ (Carpinus) . მიმდინარე კვირის განმავლობაში დაფიქსირდება მათი მტვრის მარცვლებიც ერთეული სახით.

სოკოს სპორების: ალტერნარიას (Alternaria) და კლადოსპორიუმის (Cladosporium) სპორების კონცენტრაციის მაჩვენებელი არ შეიცვლება და დაბალი მაჩვენებელი დაფიქსირდება.