ყოველკვირეული პროგნოზი

თარიღი: 06 აგვისტო, 2018

24.02.2020-1.03.2020

საქართველოს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ამინდის პროგნოზის გათვალისწინებით კვირის განმავლობაში მოსალოდნელია ტემპერატურის  მერყეობა, პერიოდულად წვიმა  და ქარიანი ამინდი.

თხილის (Corylus) ყვავილის მტვრის მარცვლის კონცენტრაცია არ შეიცვლება და დაბალი მაჩვენებელი დაფიქსირდება.

მურყანის (Alnus) და კვიპაროსისებრთა ოჯახის (Cupressaceae)  მტვრის მარცვლის კონცენტრაციაც არ შეიცვლება და საშუალო მაჩვენებელი შენარჩუნდება.

ერთეული მტვრის მარცვლების სახით დაფიქსირდება ტირიფის (Salix) მტვრის მარცვლები.

ყვავილობას დაიწყებს  თელა (Ulmus) და დაფიქსირდეს მისი მტვრის მარცვლებიც ერთეული სახით.

სოკოს სპორების: ალტერნარიას (Alternaria) და კლადოსპორიუმის (Cladosporium) სპორების კონცენტრაციის მაჩვენებელი არ შეიცვლება და დაბალი მაჩვენებელი დაფიქსირდება.