პირველადი ჯანდაცვის ძირეული რეფორმა
პირველადი ჯანდაცვის ძირეული რეფორმა


თარიღი: 05/02/2020

ეკატერინე ტიკარაძე: „ჩვენ ვიწყებთ პირველადი ჯანდაცვის ძირეულ რეფორმას, რომლის ფარგლებში გავაძლიერებთ   პრევენციულ სერვისებს, გავზრდითთ ოჯახისა და სოფლის ექიმების როლს და დატვირთვას“
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას პირველადი ჯანდაცვის რეფორმასთან დაკავშირებითაც ისაუბრა. 
„ჩვენ ვიწყებთ პირველადი ჯანდაცვის ძირეულ რეფორმას, რომლის ფარგლებში გავაძლიერებთ   პრევენციულ სერვისებს, გავზრდითთ ოჯახისა და სოფლის ექიმების როლს და დატვირთვას. განვავითარებთ ოჯახის ექიმთან ვიზიტის და გეგმიური სამედიცინო შემოწმების კულტურას“, - განაცხადა ეკატერინე ტიკარაძემ. 
მინისტრის თქმით, უკვე დეტალურად გადაიხედა  და გაიწერა პირველადი ჯანდაცვის რგოლში მისაწოდებელი  მომსახურების მოცულობა და ჩამონათვალი. 
„როგორც ჰოსპიტალურ სექტორში, ასევე პირველადი ჯანდაცვის რგოლში ჩვენ დავიწყეთ სელექტიური კონტრაქტირების ამოქმედება. ამ შემთხვევაშიც კრიტერიუმები მომსახურების  ხარისხზე,  დაწესებულების სიმძლავრეზე და ტექნიკურ შესაძლებლობებზეა გათვლილი“, აღნიშნა ეკატერინე ტიკარაძემ. 
მინისტრმა, პირველადი ჯანდაცვის სექტორში, ინფრასტრუქტურულ საკითხებზეც გაამახვილა ყურადღება. ამ ეტაპზე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ ქვეყნის მასშტაბით  აქტიურად მიმდინარეობს 400-მდე ამბულატორიის მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროცესი, რომლის დასრულების შემდეგ, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაიწყება მათი აღჭურვა. პროექტის დასრულების შემდეგ, 2024 წლისთვის ქვეყანაში  თანამედროვე ტექნოლოგიებით  სრულად აღჭურვილი 831 ამბულატორია იქნება. 
 
 
საქართველოს პირველადი ჯანდაცვა გადადის სრულიად ინოვაციურ ეტაპზე, რაც ამ სექტორში ტელემედიცინის დიაგნოსტიკური ცენტრების მოწყობით დაიწყება
 
„საქართველოს პირველადი ჯანდაცვა გადადის სრულიად ინოვაციურ ეტაპზე, რაც ამ სექტორში ტელემედიცინის დიაგნოსტიკური ცენტრების მოწყობით დაიწყება“- აღნიშნულის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას. 
 
მოწყობილობა თანამედროვე მედიცინის მნიშვნელოვან მიღწევას წარმოადგენს და უმოკლეს დროში იძლევა პაციენტის შემოწმების, ჯანმრთელობის მონაცემების მიღებისა და დამუშავების შესაძლებლობას. 
 
მინისტრმა გამოსვლისას სამინისტროს ერთ-ერთ მიზნად ელექტრონულ ჯანდაცვის სრული მასშტაბით ამოქმედება დაასახელა.  ეკატერინე ტიკარაძის თქმით,  ჯანდაცვის დიჯიტალიზაციაში მნიშვნელოვანი აქტივობებია დაგეგმილი, მათ შორისაა პაციენტის ელექტრონული ბარათის შექმნა, რომელზეც განთავსება ადამიანის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ყველა მონაცემი და სამედიცინო დოკუმენტაცია, ელექტრონული რეცეპტი, ცნობები ჯანმრთელობისა და დაზღვევის შესახებ და სხვა.

 
ჯანდაცვის მინისტრი:  „უმთავრეს გამოწვევად რჩება მოსახლეობის ჯიბიდან მაღალი თანაგადახდა. სწორედ ამ რეალობამ დაგვანახა რეფორმების ახალი ტალღის საჭიროება, რომელიც სისტემას საყოველთაო ჯანდაცვიდან გადაიყვანს უნივერსალურ ხელმისაწვდომობაზე“
 
„უმთავრეს გამოწვევად რჩება მოსახლეობის ჯიბიდან მაღალი თანაგადახდა. სწორედ ამ რეალობამ დაგვანახა რეფორმების ახალი ტალღის საჭიროება, რომელიც სისტემას საყოველთაო ჯანდაცვიდან გადაიყვანს უნივერსალურ ხელმისაწვდომობაზე“, - აღნიშნულის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. 
მისი თქმით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებაა, ხოლო ამ უფლების უზრუნველყოფა სახელმწიფოს პირდაპირი ვალდებულება. ბოლო 7 წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობა  არ იშურებს ძალისხმევას და მოქალაქის ჯანმრთელობაში განხორციელებული ინვესტიცია ყოველწლიურად იძენს უპრეცედენტო მასშტაბს.  ჯანდაცვის ბიუჯეტი 2012 წლის შემდეგ 3-ჯერ არის გაზრდილი და ამ ცვლილების დადებითი გავლენა თითოეულმა მოქალაქემ იგრძნო საკუთარ თავზე.  
ეკატერინე ტიკარაძემ აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 2013  წლიდან მნიშვნელოვნად გაიზარდა სამედიცინო სერვისების მოხმარება,  ასევე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, მოსახლეობის ჯიბიდან მაღალი თანაგადახდა მაინც უმთავრეს გამოწვევად რჩება. 
„საჭირო გახდა ახალი ინსტრუმენტის შექმნა, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტის უფრო ეფექტურად ხარჯვაზე  და მოსახლეობის გადასახდელი თანხების მინიმალიზებაზე იქნებოდა ორიენტირებული. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვქმნით მოდელს, რომელიც  დააბალანსებს სამედიცინო სექტორისა და პაციენტის საჭიროებებს“ - განაცხადა მინისტრმა. 
მისივე თქმით, აღნიშნულმა განაპირობა დაფინანსების ახალი მექანიზმის შექმნა, რომელიც ითვალისწინებს ყველა კლინიკისათვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში მომსახურების  ტარიფების დადგენას და ისეთი ფასის წარმოქმნას, რომელიც პაციენტს თავიდან ააცილებს ჯიბიდან მაღალ თანაგადახდას, ამავდროულად დაწესებულებას მისცემს განვითარების და რეინვესტირების შესაძლებლობას.
„ბოლო პერიოდში საზოგადოებამ  იხილა, რომ  ჯანდაცვის აღნიშნულ რეფორმას სამედიცინო  დაწესებულებების მხრიდან მოჰყვა  უკმაყოფილება. თუმცა მსურს ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ სამინისტროს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები არ იყო ერთპიროვნული, არამედ რეფორმა დაიგეგმა სწორედ ამ სამედიცინო დაწესებულებებთან აქტიური კომუნიკაციის საფუძველზე“,- განაცხადა ეკატერინე ტიკარაძემ. 
მინისტრმა აღნიშნა, რომ ხელისუფლებისთვის კერძო სექტორის განვითარება მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, თუმცა განვითარების  გზა  უპირველესად უნდა გადიოდეს პაციენტის  ინტერესების დაცვაზე. მისივე თქმით, სამინისტრო მუდამ  აცხადებს მზაობას დიალოგისა და დარგის წარმომადგენლებთან ერთად სამედიცინო სექტორში მიმდინარე საკითხების განხილვისთვის. 
ეკატერინე ტიკარაძის თქმით, ამ ეტაპზე უკვე დამტკიცებულია ახალი განფასება კარდიოქირურგიისა და რეანიმაციულ მომსახურებებზე. ტარიფიკაციის სრულად ამოქმედების შემდეგ, მკაფიოდ იქნება განსაზღვრული  ყველა სამედიცინო მომსახურების ღირებულება, შესაბამისად, როგორც პაციენტისთვის, ისე   დაწესებულებისთვის წინასწარვე იქნება ცნობილი მომსახურებასთან დაკავშირებული ფინანსური საკითხები. რის შედეგადაც დაფინანსების პროცესი გახდება მეტად მიზნობრივი, გამჭვირვალე და სამართლიანი.
ჯანდაცვის მინისტრმა ხაზი გაუსვა, რომ აღნიშნულ საკითხზე აქტიური კონსულტაციები მიმდინარეობს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციასთან და ევროკავშირთან.