Nutricia
მრჩეველი-ლიმბახის დიაგნოსტიკის ევროპული ჯგუფი

ანალიზების ხარისხის კონტროლის სისტემა ლაბორატორია “მრჩეველში” ყველა დაინტერესებული პირისთვის გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომია. მობრძანდით ჩვენთან, შეავსეთ განაცხადი და მიიღეთ სრული ინფორმაცია   ანალიზის ჩატარების ყველა სტანდარტულ საფეხურზე – შეკვეთიდან პასუხის გაცემამდე. თქვენი სურვილის შემთხვევაში, დაესწრებით და მონაწილე გახდებით იმ პროცესისა, რომელიც ლაბორატორიული კვლევის ხარისხსა და მაქსიმალურ სიზუსტეს უზრუნველყოფს.

ლაბორატორიაში მოქმედებს ხარისხის შიდა და გარე კონტროლის საერთაშორისოდ აღიარებული სისტემა, იმ სტანდარტებით, რომლებითაც  ლიმბახის დიაგნოსტიკის ევროპულ ჯგუფში გაერთიანებული დასავლეთ- და აღმოსავლეთევროპული ლაბორატორიები ხელმძღვანელობენ.

ხარისხის გარე კონტროლს რეგულარულად ახორციელებს სამედიცინო ლაბორატორიების ხარიხის კონტროლის დაცვის საზოგადოება (INSTAND e.V. Gesellschaft zur Foerderung der Qualitaetssicherund in medizinischen Laboratorien e.V., Deutschland. http://www.instandev.de/ringversuche )

ხარისხის შიდა კონტროლი ხორციელდება სტანდარტული საკონტროლო მასალით ანალიზატორების ინსტრუქციაში მითითებული სიხშირით. ევროპული ლაბორატორიების გამოცდილების გათვალისწინებით, ლაბორატორია “მრჩეველს” აქვს შიდა სტანდარტიც, რომლითაც გახშირებულია შიდა კონტროლი: საკონტროლო მასალა უზრუნველყოფს ლაბორატორიული აპარატის სიზუსტესთანხვედრაზე კი მოწმდება ყველა პაციენტის სინჯი, რომლის მაჩვენებელიც პათოლოგიურია.

სიზუსტე – შედეგების სიახლოვე გამოსაკვლევი სიდიდეების ჭეშმარიტ მნიშვნელობასთან.

თანხვედრა –  ერთსა და იმავე სინჯში დამოუკიდებელი გაზომვების შედეგად მიღებული მაჩვენებლების თანხვედრა, წინასწარ დადგენილ პირობებში.

ლაბორატორია ფლობს ხარისხის მართვის საერთაშორისო სერტიფიკატს   ISO 9001:2008, იხ: ბმული

ლიმბახის ლაბორატორიაში ჩატარებული კვლევების ხარისხის სერტიფიკატები შეგიძლიათ იხილოთ ვებ. გვერდზე:www.labor-limbach.de

ადგილობრივ ლაბორატორიაში ჩატარებული კვლევების ხარისხის კონტროლის სერტიფიკატები შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ

უფასო მომსახურება ბინაზე

ლაბორატორია „მრჩეველი“ გთავაზობთ უფასო მომსახურებას ბინაზე ლაბორატორიის კუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებებით.
პაციენტი იხდის მხოლოდ ჩასატარებელი ანალიზის თანხას.
ბინაზე მომსახურება შესაძლებელია თბილისის ნებისმიერ  უბანში.
გამოძახებისთვის დაგვიკავშირდით ტელეფონებზე:  293 10 00 / 237 88 48 / 2370071/ 599 93 10 00 / 790 93 10 00 ან ელ.ფოსტაზე: info@mrcheveli.com
ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით,  09:00 სთ-იდან 18:00 სთ-მდე.

ბინაზე მოგემსახურებათ კვალიფიციური ექიმი. მანიპულაციისთვის გამოიყენება შარსტედტ-ის ფირმის ერთჯერადი  ნემსები და კონტეინერები.
გამოძახების გასაფორმებლად საჭიროა შემდეგი ინფორმაცია:
პაციენტის გვარი, სახელი
დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)
მისამართი
ტელეფონი (მობილური/ბინის)
ელ.ფოსტა
მკურნალი ექიმი  *
ანალიზების ჩამონათვალი

თუ  რომელიმე სადაზღვევო კომპანიის მომსახურებით სარგებლობთ, უნდა იქონიოთ მომართვის ფურცელი, პირადობის მოწმობისა და დაზღვევის ბარათის ასლები. იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტი არასრულწლოვანია, დაბადების  ან პირადობის მოწმობის ასლი.

*   მკურნალი ექიმის მითითება სავალდებულო არ არის

ინფორმაცია პაციენტის შესახებ კონფიდენციალურია.