შ.პ.ს ”უნიდენტი” ექ. სტომ. ორთოპედი
1984-1986 თსს უნივერსიტეტის ორთოპედიული სტომატოლოგიის კათედრის ორდინატორი
1990-2006 თსს უნივერსიტეტის ორთოპედიული სტომატოლოგიის კათედრის ასისტენტი
ნებადართული სპეციალობა - 2001
ორთოპედიული სტომატოლოგია (სახელმწიფო სერთიფიკატი)
პროფესიული გამოცდილება
1984-1086-სამედიცინო ინსტიტუტის ორთოპედიული სტომ.კათედრის ორდინატორი.
1986-1989-სამედიცინო ინსტიტუტის ორთოპედიული სტომ.კათედრის უფროსი ლაბორანტი.
1989-1992-სამედიცინო ინსტიტუტის ორთოპედიული სტომ. კათედრის ასპირანტი.
1984-2006 სამედიცინო ინსტიტუტის ორთოპედიული სტომ. კათედრის ასის ტენტი.
1994წ- დღემდე შ.პ.ს ”უნიდენტი” ექ. სტომ. ორთოპედი.
განათლება, კვალიფიკაცია
უმაღლესი
1979-1984 თბილისის სახ. სამედიცინო ინსტიტუტი.
1984-1986 სამედიცინო ინსტიტუტის ორთოპედიული სტომ. კათედრის ორდინატურის კურსი (გავიარე ქ. მოსკოვის სემაშკოს სახელობის სტომ. ინსტიტუტში.)
საზოგადოებრივი აქტივობა
საქართველოს და საზღვარგარეთის ქვეყნების სამედიცინო ჟურნალებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიის ავტორი და თანაავტორი