გიორგი ჯოჯუა

  • სპეციალობა:
  • საქართველო-ისრაელის ერთობლივი კლინიკა - გიდმედი

დისტანციური ლითოტრიფსია, მედიცინის დოქტორი