სქესობრივი გზით გადამდები დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის დოქტორი.