განათლება:

1967-1973  წწ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო   

ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი, სპეციალობა

ექიმი–თერაპევტი.

 

სამუშაო გამოცდილება: 

1975–1987  წწ - საქართველოს ჯანდაცვის თერაპიის ს/კ   ინსტიტუტი  -ჰემოსტაზის ლაბორატორიის და ენდოკრინოლოგიური განყოფილების უმც.მეც.მუშაკი.

1977–1978  წწ – მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ცენტრალურ ინსტიტუტი სპეციალიზაციის კურსები: 1)კვლევის ჰემატოლოგიური,ზოგადკლინიკური და ციტოლოგიური მეთოდები; 2)ორგანოების და სისტემების ფუნქციური მდგომარეობის დიაგნოსტიკის რადიოიზოტოპური მეთოდები.

1984  წელს  –დისერტაციის დაცვა  მედ.მეცნ.კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად თემაზე “ჰემორაგიული სინდრომის საკითხისათვის ღვიძლის ქრონიკული დაავადებების დროს“.

1987  წლიდან  ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის ჰორმონული დიაგნოსტიკის ლაბორატორიის მეცნიერ–თანამშრომელი.

1991  წ – თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის  კვალიფიკაციის ამაღლების კურსი ენდოკრინოლოგიაში.

2007 -2013წწ. – ი. ჟორდანიას ინსტიტუტის ჰორმონული ლაბორატორიის ხელმძღვანელი.

2014 წლიდან -არჩილ ხომასურიძის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტი-ლაბორატორიული სამსახურის ხელმძღვანელი.

2001 წლიდან – სახელმწიფო სერტიფიკატი სპეციალობაში „ლაბორატორიული საქმე“ (სუბსპეციალობა“ბიოქიმია“) უვადოდ.

სამეცნიერო ნაშრომები;   სამეცნიერო–პრაქტიკულ კონფერენციებში მონაწილეობა საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ.