განათლება:
1988-1997 წწ ქ. ქუთაისის მე-14 საშუალოსკოლა (რუსული სექტორი).

1997-2000 წწ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სახელმწიფო სამედიცინო კოლეჯისNქუთაისის ფილიალი; სპეციალობა: მედ-დისსაქმე.

2000-2005 წწ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი. ზოგადი პროფილის ექიმი;

2005-2010 წწ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რეზიდენტურა სპეციალობით რეპროდუქტოლოგია.

2010 წ სახელმწიფო სერტიფიკატი რეპროდუქტოლოგიაში.

2012 წ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რეზიდენტურის შემოკლებული კურსი. სპეციალობა მეანობა-გინეკოლოგია. 

2012 წ სახელმწიფო სერტიფიკატი მეანობა-გინეკოლოგიაში;

2012-2015 წწ თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურა.

 

სამეცნიერო ხარისხი:
2015 წ დოქტორის აკადემიური ხარისხი (Ph.D)

 

სერტიფიკატები:
2005  წ - კომპიუტერული პროგრამების სერტიფიკატი (ცენტრი CTC);

2011 წ - ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის სასწავლო ცენტრი „ჯეოჯეფი" - ჯეფერსონის ულტრაბგერითი კვლევითი და სასწავლო ინსტიტუტის ფილიალი. სერტიფიკატი - ულტრაბგერის ფიზიკა და ინსტრუმენტები, მუშაობის პრინციპები, ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა მეანობა-გინეკოლოგიაში;

2013 წ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგომი და სამედიცინო განათლების უწყვეტი პროესიული განვითარების ინსტიტუტი. ეროვნული სკრინინგ ცენტრი. კოლპოსკოპიის სერტიფიკატი.

2015 w –რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი „SISMER“ - იტალია, ქ. ბოლონია.სტაჟირების სერტიფიკატი ხელოვნურ -“in vitro” განაყოფიერებაში.

2016 w –ჰადასას საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი, მეანობა-გინეკოლოგიის დეპარტამენტი, ხელოვნური განაყოფიერების “in vitro” განყოფილება- ისრაელი, ქ. იერუსალიმი.სტაჟირების სერტიფიკატი ხელოვნურ -“in vitro” განაყოფიერებაში.

 

სამუშაო გამოცდილება: 

2006-2007 წწ - მ. შარაშიძის სამედიცინო ცენტრი,    სამეანო-გინეკოლოგიური განყოფილება. სარეზიდენტო პროგრამით გათვალისწინებული პრაქტიკული და თეორიული სამუშაო;

2007-2008 წწ - ენდოკრინოლოგიური კლინიკა »ენმედიცი».  სარეზიდენტო პროგრამით გათვალისწინებული პრაქტიკული და თეორიული სამუშაო;

2008-2010 წწ - ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი. სარეზიდენტო პროგრამით გათვალისწინებული პრაქტიკული და თეორიული სამუშაო (მათ შორის ლაპაროსკოპია გინეკოლოგიაში - ასისტენცია);

2010-2011 წწ - ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის „ინვიტრო" განაყოფიერების განყოფილების ექიმი-ასისტენტი;

2011-2013 წწ - ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის პოლიკლინიკური განყოფილების ექიმი რეპროდუქტოლოგი, მეან-გინეკოლოგი;

13.01.2014 წ - დან დღემდე - არჩილ ხომასურიძის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტის ექიმი რეპროდუქტოლოგი, მეან-გინეკოლოგი;

2016 წ - დან - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარეზიდენტო პროგრამა რეპროდუქტოლოგიაში - მოდულის ხელმძღვანელი;

2016 წ - დან დღემდე ხელოვნური განაყოფიერებისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კლინიკა ინ ვიტროს ექიმი რეპროდუქტოლოგი, მეან-გინეკოლოგი;

2016 წ-დან - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რეპროდუქტოლოგიის და მეანობა-გინეკოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი.

 

ასოციასია, სამეცნიერო 

ორგანიზაცია:     ISGE-ს წევრი (Internationl Society of Gynecological Endocrinology);

ESHRE-ს წევრი (Europian Society of Human Reproduction and Embriology) 

სამეცნიერო ნაშრომები:
თხუთმეტამდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი;

 

სამეცნიერო კონფერენციები: ათზე მეტი სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილე – მომხსენებელი;

ენები: ქართული თავისუფლად, რუსული თავისუფლად, ინგლისური   თავისუფლად.