მედიცინის დოქტორი
სამეცნიერო ხარისხი:
2003წ.-მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი 14.00.34. 
2006წ.-მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

პროფესიული გამოცდილება
1987წ. დღემდე - სამკურნალო კომბინატი DKC – თერაპევტი. 
1982-1987წწ. კურორტოლოგიის, ფიზიოთერაპიისა და რეაბილიტაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი - მეცნიერ თანამშრომელი.
1976-1982წწ. საექიმო ფიზკულტურისა და სპორტული მედიცინის რესპუბლიკური დისპანსერი -თერაპევტი.

განათლება, კვალიფიკაცია
1969-75წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი /ა-I #146594/
1975-76წწ.ინტერნატურა მე-7 კლ.საავადმყოფო /თერაპიის ს/კ ინსტიტუტის ბაზა/-თერაპევტი. 
სერთიფიკატი: 
სახელმწიფო სერტიფიკატი #21020 -Iა03 შინაგანი მედიცინა.
სახელმწიფო სერტიფიკატი #018437 -Iა11 კურორტოლოგია და ფიზიოთერაპია. 
კვალიფიკაცია: 
1979წ. - ექიმთა დახელოვნების თბილისის ინსტიტუტი -სამკურნალო ფიზკულტურა და სპორტული მედიცინა.
1985წ. - ექიმთა დახელოვნების თბილისის ინსტიტუტი - კურორტოლოგია, 1995წ.-ფიზიოთერაპია. 
1989წ. - ექიმთა დახელოვნების თბილისის ინსტიტუტი - თერაპია
1993წ. - თბილისის სამედიცინო აკადემია - კლინიკური კარდიოლოგია
2005-2010წწ.- უწყვეტი სამედიცინო განათლების დასწრებული პროგრამით -10 სერტიფიკატი

დამატებითი მონაცემები
შრომები: 
12 სამეცნიერო ნაშრომი ქართულ და საერთაშორისო სამედიცინო გამოცემებში.
ენები: ქართული /მშობლიური/, რუსული, ინგლისური.
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული 
საცხოვრებელი მისამართი: ნუცუბიძის პლატო IVმ/რ-ნი, კორ.26, ბინა33.