განათლება:

1988 – 1994 წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი, ექიმის კვალიფიკაცია;

1995 - 1997 წწ. ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი,კლინიკური ორდინატურა;

1993 – 1998 წწ. ი. ჭავჭავაძის სახ. თბილისის დასავლურ ენათა და კულტურათა სახელმწიფო ინსტიტუტი, ინგლისური ენის ფაკულტეტი, თარჯიმან -რეფერენტის კვალიფიკაცია;პოსტდიპლომური განათლება:

2003წ. 05 - საქართველოს ექიმთა კონგრესი „ქართველების  ჯანმრთელობის დაცვა საუკუნეების მიჯნაზე“-თბილისი, სერთიფიკატი;

2004წ. 05 საერთაშორისო კონფერენცია- „ახალგაზრდების რეპროდუქციული ჯანმრთელობა - პრობლემები და პრიორიტიტები“ -  თბილისი, სერთიფიკატი;

2006წ. 12 რეგიონალური ტრენინგი ტრენერებისათვის მსოფლიო ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაციის საორიენტაციო პროგრამაში - „მოზარდების ჯანმრთელობა“, ჯანდაცვის მომსახურების მიმწოდებელთათვის, სერთიფიკატი, UNFPA/RHIYC, თბილისი;~უცხო ენები:
რუსული, ინგლისური;

სამეცნიერო ხარისხი:
მედიცინის აკად. დოქტორი;

 

სამუშაო ადგილი:
„არჩილ ხომასურიძის რეპროდუქტოლოტგიის ინსტიტუტი“-მკურნალი ექიმი;

თანამდებობა:
ექიმი-რეპროდუქტოლოგი, მეან -გინეკილოგი;

პროფესიული საქმიანობა:

1994-1995 წწ. ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი -ინტერნი;

1995-1997წწ. ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი, რეპროდუქციული ენდოკრინოლოგიის განყოფილება, ექიმი- ორდინატორი;

1997-2013წწ. ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი, პოლიკლინიკური განყოფილება, ექიმი;

2014 წლის 14 იანვრიდან - „არჩილ ხომასურიძის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტი- ექიმი;


ვიწრო სპეციალიზაცია:
რეპროდუქტოლოგია;


დისერტაციის თემა:
საკანდიდატო  დისერტაცია რეპროდუქტოლოგიაში თემაზე-„პროგესტერონების როლი და მოქმედების მექანიზმები I ტრიმესტრის ორსულობის შენარჩუნების მიზნით“;

ასოციაციის წევრობა:   
2002–დღემდე საქართველოს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ასოციაციის წევრი;
2007–დღემდე ნაყოფიერებისა და უნაყოფობის საერთაშორისო ფედერაციის    (IFFS)  წევრი;


პედაგოგიური გამოცდილება: 

2002–2011წწ   UNFPA/WHO პროექტი”მხარდაჭერა რეპროდუქციული სამსახურების  გაუმჯობესებისათვის”–ტრენერი


სამეცნიერო ნაშრომები:
5 სამეცნიერო შრომის ავტორი.