თამარ მაკარიძე

  • სპეციალობა: ენდოკრინოლოგია
  • მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი
  • ელ-ფოსტა: tamuna.makaridze@gmail.com

ექიმი-ენდოკრინოლოგი, მედ.აკად. დოქტორი

პროფესიული საქმიანობა

- 2012-
დან დღემდე -კონსტანტინე  მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი- ექიმი-ენდოკრინოლოგი, მედ.აკად. დოქტორი
- 2009-2012 
ეროვნული სკრინინგ ცენტრი-ექიმი ენდოკრინოლოგი                       
- 2005-2011
 
ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი_ექიმი ენდოკრინოლოგი
-1994-2005
 
.ივერიელის სახ. ენდოკრინოლოგია-მეტაბოლოგია-დიეტოლოგიის ცენტრი_ექიმი ენდოკრინოლოგი

განათლება, კვალიფიკაცია
- 2008-2011 
თსსუ_დოქტორანტი
- 2001 
სპეციალობა-ენდოკრინოლოგია
- 1994 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი_სამკურნალო საქმე

საზოგადოებრივი აქტივობა
- 2003-2016
 
მრავალი საერთაშორისო კონფერენციის და კონგრესის მონაწილე ენდოკრინოლოგიის, ნეორო-ენდოკრინოლოგიის და ონკოლოგიის დარგში

ასოციაციის წევრობა
- American Association of Clinical Endocrinology
- European Thyroid Association
- European Association for the study of Diabetes

აკადემიური ხარისხი
-2012 
მედიცინის აკად. დოქტორის ხარისხი