მოიძებნა 2 ჩანაწერი
ბრილოსანი / BRILOSAN
აქტიური ნივთიერება: brinzolamide
გამოშვების ფორმა: 10მგ/მლ 5მლ თვალის წვეთები სუსპენზიის სახით ფლაკონი №1
კომპანია: ჯი-ემ-პი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: გლაუკომის საწინააღმდეგო საშუალებები → ადგილობრივი გამოყენებისათვის ოფთალმოლოგიაში
ბრინზოთიმოლი / BRINZOTIMOL
აქტიური ნივთიერება: timolol maleat, brinzolamide
გამოშვების ფორმა: (10მგ + 5მგ)/მლ 5მლ თვალის წვეთები სუსპენზიის სახით პოლიეთილენის ფლაკონი საწვეთურით №1
კომპანია: ჯი-ემ-პი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: გლაუკომის საწინააღმდეგო საშუალებები → ადგილობრივი გამოყენებისათვის ოფთალმოლოგიაში