უცნობი ხველა; ფაქტები მწვავე რინოსინუსიტის მკურნალობის შესახებ
უცნობი ხველა; ფაქტები მწვავე რინოსინუსიტის მკურნალობის შესახებ

მისამართი: Holliday Inn - ის საკონფერენციო დარბაზი
თარიღი: 30/09/2014

საქართველოში "Alpen Pharma" -ს წარმომადგენლობამ 30 სექტემბერს Holliday Inn - ში გამართა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია  თემებზე:

1. „უცნობი ხველა“
მომხსენებელი: მ.იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ივანე ჩხაიძე

2. „ფაქტები მწვავე რინოსინუსიტის მკურნალობის შესახებ“
მომხსენებელი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დეპარატამენტის ზოგადი 
თერაპიის მიმართულების ხელმძღვანელი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი კახა ჭელიძე