Nuk
მოიძებნა 9 ჩანაწერი
ფრისო 1 პრებიოტიკებითა და ნუკლეოტიდებით / Friso 1
კომპანია: ფრისო
პროდუქცია: რძე ადაპტირებული, ბავშვის კვება - ადაპტირებული ხელოვნური ნარევი დაბადებიდან
მოცულობა: 400 გ
ფრისო 2 პრებიოტიკებითა და ნუკლეოტიდებით / Friso 2
კომპანია: ფრისო
პროდუქცია: რძე ადაპტირებული, ბავშვის კვება - მაღალადაპტირებული ხელოვნური ნარევი 6 თვიდან
მოცულობა: 400 გ
ფრისო 3 პრებიოტიკებითა და ნუკლეოტიდებით / Friso 3
კომპანია: ფრისო
პროდუქცია: რძე ადაპტირებული, ბავშვის კვება - ადაპტირებული რძის ფხვნილი 1 წლიდან
მოცულობა: 400 გ
ფრისო კომფორტი AR / Frisolac Comfort AR
კომპანია: ფრისო
პროდუქცია: ბავშვის კვება, რძე ადაპტირებული - ანტირეფლუქსი, ღებინების საწინააღმდეგო ნაწილობრივ ჰიდროლიზებული სამკურნალო ნარევი
მოცულობა: 400 გრ
ფრისო პეპ AC / Friso pep AC
კომპანია: ფრისო
პროდუქცია: რძე ადაპტირებული, ბავშვის კვება - ულაქტოზო ადაპტირებული ნარევი დაბადებიდან
მოცულობა: 400 გ
ფრისო პრე / Friso Pre(Premature)
კომპანია: ფრისო
პროდუქცია: რძე ადაპტირებული, ბავშვის კვება - ადაპტირებული ნარევი დღენაკლი და უმწიფარი ახალშობილებისათვის
მოცულობა: 400 გ
ფრისოვომ 1 / Frisovom 1
კომპანია: ფრისო
პროდუქცია: სამკურნალო ნარევი, ბავშვის კვება - სამკურნალო ნარევი დაბადებიდან (ანტირეფლუქსი)
მოცულობა: 400 გ
ფრისოვომ 2 / Frisovom 2
კომპანია: ფრისო
პროდუქცია: სამკურნალო ნარევი, ბავშვის კვება - სამკურნალო ნარევი დაბადებიდან (ანტირეფლუქსი)
მოცულობა: 400 გ
ფრისოპეპ / Frisopep
კომპანია: ფრისო
პროდუქცია: სამკურნალო ნარევი, ბავშვის კვება - ჰიპოალერგიული სამკურნალო ნარევი (შრატის ცილის ჰიდროლიზატი)
მოცულობა: 400 გ