Nuk
დისერტაციის დაცვა - მომხსენებელი- დოქტორანტი ნინო ლომიძე
დისერტაციის დაცვა - მომხსენებელი- დოქტორანტი ნინო ლომიძე

მისამართი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
თარიღი: 15/12/2017

დისერტაციის დაცვა - მომხსენებელი- დოქტორანტი ნინო ლომიძე

 

ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის ალერგოლოგ-იმუნოლოგის ნინო ლომიძის დისერტაციის დაცვა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად

 

ნინო ლომიძე - ალერგოლოგ-იმუნოლოგი