პოლიკარპე დოლიძე


პოლიკარპე დოლიძე ქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.