Nuk
ციციშვილის სახელობის ბავშვთა ახალი კლინიკა BAC

24 საათიანი გადაუდებელი დახმარება;
24 საათიანი ამბულატორიული მომსახურება;
ახალშობილთა რეანიმაცია;
კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტი;
ბავშვთა ტრავმა-ორთოპედია;
ბავშვთა ზოგადი ქირურგია;
ნეიროქირურგია;
უროლოგია;
თერაპია;
24 საათიანი დიაგნოსტიკა და ლაბორატორია;
ნეონატოლოგიური დეპარტამენტი;
რაბიოლოგია;
იმუნიზაცია;
ოფთალმოლოგია;
ყბა–სახის ქირურგია;
თორაკალური ქირურგია;