კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, პროფესორი