მოიძებნა 3 ჩანაწერი
5-ფლუოროურაცილი - ებევე / 5-Fluorouracil - Ebewe
აქტიური ნივთიერება: fluirouracil
გამოშვების ფორმა: 1000მგ/20მლ 20 მლ კონცენტრატი ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №1
კომპანია: სანდოზი
მწარმოებელი ქვეყანა: ავსტრია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: სიმსივნის საწინააღმდეგო საშუალებები, ანტიმეტაბოლიტები → პირიმიდინის ანტაგონისტები
5-ფლუოროურაცილი - ებევე / 5-Fluorouracil - Ebewe
აქტიური ნივთიერება: fluirouracil
გამოშვების ფორმა: 500მგ/10მლ 10 მლ კონცენტრატი ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №1
კომპანია: სანდოზი
მწარმოებელი ქვეყანა: ავსტრია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: სიმსივნის საწინააღმდეგო საშუალებები, ანტიმეტაბოლიტები → პირიმიდინის ანტაგონისტები
5-ფლუოროურაცილი - ებევე / 5-Fluorouracil - Ebewe
აქტიური ნივთიერება: fluirouracil
გამოშვების ფორმა: 250მგ/5მლ 5მლ კონცენტრატი ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №1
კომპანია: სანდოზი
მწარმოებელი ქვეყანა: ავსტრია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: სიმსივნის საწინააღმდეგო საშუალებები, ანტიმეტაბოლიტები → პირიმიდინის ანტაგონისტები