მოიძებნა 6 ჩანაწერი
აქტოვეგინი / ACTOVEGIN
აქტიური ნივთიერება: Deproteinised hemoderivative of calf blood
გამოშვების ფორმა: 40მგ/მლ 2მლ ი.ვ.ი.მ. და ინტრაარტერიალური საინექციო ხსნარი ამპულა №25
კომპანია: ტაკედა
მწარმოებელი ქვეყანა: ავსტრია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ქსოვილებში ნივთიერებათა ცვლაზე მოქმედი საშუალებები → ცხოველების სისხლის დიალიზატის პრეპარატები
აქტოვეგინი დრაჟე ფორტე / ACTOVEGIN
აქტიური ნივთიერება: Deproteinised hemoderivative of calf blood
გამოშვების ფორმა: 200 მგ ტაბლეტი #50
კომპანია: ტაკედა
მწარმოებელი ქვეყანა: ავსტრია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ქსოვილებში ნივთიერებათა ცვლაზე მოქმედი საშუალებები → ცხოველების სისხლის დიალიზატის პრეპარატები
აქტოვეგინი® / ACTOVEGIN
აქტიური ნივთიერება: Deproteinised hemoderivative of calf blood
გამოშვების ფორმა: 40მგ/მლ 5მლ ი.ვ./ ი.მ. და ინტრაარტერიალური საინექციო ხსნარი ამპულა №5
კომპანია: ტაკედა
მწარმოებელი ქვეყანა: ავსტრია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ქსოვილებში ნივთიერებათა ცვლაზე მოქმედი საშუალებები → ცხოველების სისხლის დიალიზატის პრეპარატები
სოლკოსერილი / SOLCOSERYL
აქტიური ნივთიერება: comb. drug
გამოშვების ფორმა: საინექციო ხსნარი 2მლ ამპულა #25 საინექციო ხსნარი 5მლ ამპულა #5
კომპანია: მედა ფარმაცევტიკალს
მწარმოებელი ქვეყანა:
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ქსოვილებში ნივთიერებათა ცვლაზე მოქმედი საშუალებები → ცხოველების სისხლის დიალიზატის პრეპარატები
სოლკოსერილი დენტალური ადჰეზიური პასტა / SOLCOSERYL DENTAL ADHESIVE PASTE
აქტიური ნივთიერება: comb. drug
გამოშვების ფორმა: 5გ ტუბი # 1
კომპანია: მედა ფარმაცევტიკალს
მწარმოებელი ქვეყანა:
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ქსოვილებში ნივთიერებათა ცვლაზე მოქმედი საშუალებები → ცხოველების სისხლის დიალიზატის პრეპარატები
სოლკოსერილი თვალის გელი / SOLCOSERYL EYES GELL
აქტიური ნივთიერება: comb. drug
გამოშვების ფორმა: თვალის გელი 5გ ტუბი # 1
კომპანია: მედა ფარმაცევტიკალს
მწარმოებელი ქვეყანა:
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ქსოვილებში ნივთიერებათა ცვლაზე მოქმედი საშუალებები → ცხოველების სისხლის დიალიზატის პრეპარატები