მოიძებნა 47 ჩანაწერი
ავასტინი / Avastin
აქტიური ნივთიერება: bevacizumab
გამოშვების ფორმა: 100მგ/4მლ 4მლ საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებელი კონცენტრატი ფლაკონში
კომპანია: ჰოფმან-ლა როში - შვეიცარია
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: სიმსივნის საწინააღმდეგო საშუალებები → ანტიმონოკლონალური ანტისხეულები
ავასტინი / Avastin
აქტიური ნივთიერება: bevacizumab
გამოშვების ფორმა: 400მგ/16მლ 16მლ საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებელი კონცენტრატი ფლაკონში
კომპანია: ჰოფმან-ლა როში - შვეიცარია
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: სიმსივნის საწინააღმდეგო საშუალებები → ანტიმონოკლონალური ანტისხეულები
აქტემრა / ACTEMRA
აქტიური ნივთიერება: tocilizumab
გამოშვების ფორმა: ფლაკონი 80 მგ/4 მლ საინფუზიო ხსნარი #1
კომპანია: ჰოფმან-ლა როში - შვეიცარია
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: იმუნოდეპრესიული საშუალებები →
აქტემრა / Actemra
აქტიური ნივთიერება: tocilizumab
გამოშვების ფორმა: 162მგ/0.9მლ 0.9მლ კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი წინასწარ შევსებული მზა შპრიცი N4
კომპანია: ჰოფმან-ლა როში - შვეიცარია
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: იმუნოდეპრესიული საშუალებები →
აქტემრა / ACTEMRA
აქტიური ნივთიერება: tocilizumab
გამოშვების ფორმა: ფლაკონი 400 მგ/20 მლ საინფუზიო ხსნარი #1
კომპანია: ჰოფმან-ლა როში - შვეიცარია
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: იმუნოდეპრესიული საშუალებები →
აქტემრა / ACTEMRA
აქტიური ნივთიერება: tocilizumab
გამოშვების ფორმა: ფლაკონი 200 მგ/10 მლ საინფუზიო ხსნარი #1
კომპანია: ჰოფმან-ლა როში - შვეიცარია
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: იმუნოდეპრესიული საშუალებები →
ბაქტრიმი / BACTRIM
აქტიური ნივთიერება: co-trimoxazole
გამოშვების ფორმა: 160მგ+800მგ ტაბლეტი #10
კომპანია: ჰოფმან-ლა როში - შვეიცარია
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: სულფანილამიდების ჯგუფის პრეპარატები →
ბაქტრიმი / BACTRIM
აქტიური ნივთიერება: co-trimoxazole
გამოშვების ფორმა: 40მგ+200/5მლ 100მლ სუსპენზია ფლაკონში
კომპანია: ჰოფმან-ლა როში - შვეიცარია
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: სულფანილამიდების ჯგუფის პრეპარატები →
ბონდრონატი / BONDRONAT
აქტიური ნივთიერება: ibandronic acid
გამოშვების ფორმა: საინფუზიო ხსნარი 2მგ /2მლ. ამპულა #5
კომპანია: ჰოფმან-ლა როში - შვეიცარია
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ფოსფორისა და კალციუმის ცვლაზე მოქმედი საშუალებები. ძვლის ქსოვილში ნივთიერებათა ცვლის მარეგულირებელი საშუალებები → ძვლებში მეტასტაზების დროს
ბონდრონატი / BONDRONAT
აქტიური ნივთიერება: ibandronic acid
გამოშვების ფორმა: საინფუზიო ხსნარი 6 მგ/6 მლ ამპულა #5
კომპანია: ჰოფმან-ლა როში - შვეიცარია
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ფოსფორისა და კალციუმის ცვლაზე მოქმედი საშუალებები. ძვლის ქსოვილში ნივთიერებათა ცვლის მარეგულირებელი საშუალებები → ძვლებში მეტასტაზების დროს
ბონვივა / Bonviva
აქტიური ნივთიერება: ibandronic acid
გამოშვების ფორმა: 150მგ აპკით შემოგარსული ტაბლეტი #1
კომპანია: ჰოფმან-ლა როში - შვეიცარია
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ფოსფორისა და კალციუმის ცვლაზე მოქმედი საშუალებები. ძვლის ქსოვილში ნივთიერებათა ცვლის მარეგულირებელი საშუალებები → ძვლებში მეტასტაზების დროს
ბონვივა / BONVIVA
აქტიური ნივთიერება: ibandronic acid
გამოშვების ფორმა: 3მგ/3მლ ი.ვ საინექციო ხსნარი წინასწარ შევსებული შპრიცში ნემსით № 1
კომპანია: ჰოფმან-ლა როში - შვეიცარია
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ფოსფორისა და კალციუმის ცვლაზე მოქმედი საშუალებები. ძვლის ქსოვილში ნივთიერებათა ცვლის მარეგულირებელი საშუალებები → ძვლებში მეტასტაზების დროს
გაზივა / Gazyva
აქტიური ნივთიერება: obinutuzumab
გამოშვების ფორმა: 1000მგ/40მლ 40მლ კონცენტრატი ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი N1
კომპანია: ჰოფმან-ლა როში - შვეიცარია
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: მონოკლონური ანტისხეულები B ლიმფოციტების მიმართ →
დილატრენდი / DILATREND
აქტიური ნივთიერება: carvedilol
გამოშვების ფორმა: 6.25მგ ტაბლეტი #30
კომპანია: ჰოფმან-ლა როში - შვეიცარია
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები → ბეტა1 და ბეტა2 ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები
დილატრენდი / DILATREND
აქტიური ნივთიერება: carvedilol
გამოშვების ფორმა: 25მგ ტაბლეტი №30
კომპანია: ჰოფმან-ლა როში - შვეიცარია
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები → ბეტა1 და ბეტა2 ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები