Nuk
დავით მეტრეველის სამედიცინო ცენტრი

დავით მეტრეველის სამედიცინო ცენტრის პარტნიორი სადაზღვევო კომპანიებია: 

სადაზღვევო კომპანია „ჯი პი აი ჰოლდინგი“ 

სადაზღვევო კომპანია „ირაო“

სადაზღვევო კომპანია „ არდი ჯგუფი “ 

„ სტანდარტ დაზღვევა საქართველო “ 

სადაზღვევო კომპანია „ აი სი ჯგუფი “ 

სადაზღვევო კომპანია „ ქართუ “