Nuk

პროფესიული გამოცდილება
2009 წლიდან დღემდე, შპს „ინტერკლინიკა“-მასაჟისტი. თბილისი.
2006 წლიდან დღემდე, დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი - მასაჟისტი. თბილისი.
1998-2005წწ. #1 ნეირო - ქირურგიული განყოფილება- მასაჟისტი. ქ.ბათუმი.
1989-1997წწ. ბავშვთა რესპუბლიკური საავადმყოფო - მეთოდისტი. ქ.ბათუმი.

განათლება, კვალიფიკაცია
1984-1987წწ. ქ. ბელგოროდის სამედიცინო უნივერსიტეტი. რუსეთი.
1990-1995წწ. პედაგოგიური უნივერსიტეტი - სპეციალობა. ქ. მოსკოვი.
1990- დახელოვნების ინსტიტუტი, ერთ თვიანი ტრენინგი „მანუალური თერაპია და მასაჟი“. ქ. ლენინგრადი.
1991- ექვსთვიანი ტრენინგი „მანუალური თერაპია“, ქ. კიევი