Nuk

მედიცინის დოქტორი 
ოტორინოლარინგოლოგიის წამყვანი სპეციალისტი 
სპეციალიზაცია: ყელ-ყურ-ცხვირის ქირურგია, ფუნქციური ენდოსკოპიური რინოქირურგია