Nuk
მოიძებნა 105 ჩანაწერი
სურათი სახელი და გვარი
ალექსანდრე კვანტალიანი ალექსანდრე კვანტალიანი

ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა

ოტორინოლარინგოლოგია

ალექსანდრე სესაძე ალექსანდრე სესაძე

აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სამედიცინო ცენტრი

ოტორინოლარინგოლოგია

ანტონ კეკელიძე ანტონ კეკელიძე

თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა

ოტორინოლარინგოლოგია

არჩილ წულაძე არჩილ წულაძე

ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა

ოტორინოლარინგოლოგია

ბეჟან ხელაშვილი ბეჟან ხელაშვილი

ავერსის კლინიკა

ოტორინოლარინგოლოგია

ბერდია ბერიძე ბერდია ბერიძე

ნიუ ჰოსპიტალსი

ოტორინოლარინგოლოგია

ბიძინა ფაჯიშვილი ბიძინა ფაჯიშვილი

ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა

ოტორინოლარინგოლოგია

გაბრიელ გელაშვილი გაბრიელ გელაშვილი

ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა

ოტორინოლარინგოლოგია

გაგა ყულიაშვილი გაგა ყულიაშვილი

ჩაჩავას კლინიკა

ოტორინოლარინგოლოგია

გელა ხოზრევანიძე გელა ხოზრევანიძე

ხოზრევანიძის კლინიკა

ოტორინოლარინგოლოგია

გიორგი ბუაძე გიორგი ბუაძე

ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა

ოტორინოლარინგოლოგია

გიორგი გოგნიაშვილი გიორგი გოგნიაშვილი

ხუჯაძე-გოგნიაშვილის კლინიკა

ოტორინოლარინგოლოგია

გიორგი ოდიშვილი გიორგი ოდიშვილი

ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა

ოტორინოლარინგოლოგია

გოჩა მხეიძე გოჩა მხეიძე

ყელ ყურ ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი, ჯაფარიძე ქევანიშვილის კლინიკა

ოტორინოლარინგოლოგია

გრიშა თოფურია გრიშა თოფურია

ყელ ყურ ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი, ჯაფარიძე ქევანიშვილის კლინიკა

ოტორინოლარინგოლოგია