Nutricia
მოიძებნა 15 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება / საქმიანობის სფერო
ავერსის კლინიკის აღდგენითი თერაპიის ცენტრი ავერსის კლინიკის აღდგენითი თერაპიის ცენტრი

ფიზიკური მედიცინა,რეაბილიტაცია და კურორტოლოგია

ექიმ ბუბნოვსკის სამედიცინო ცენტრი ექიმ ბუბნოვსკის სამედიცინო ცენტრი

ფიზიკური მედიცინა,რეაბილიტაცია და კურორტოლოგია

თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი რეაბილიტაციის და ჯანმრთელობის სამეცნიერო პრაქტიკული ეროვნული ცენტრი თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი რეაბილიტაციის და ჯანმრთელობის სამეცნიერო პრაქტიკული ეროვნული ცენტრი

ფიზიკური მედიცინა,რეაბილიტაცია და კურორტოლოგია

კლინიკა ფემილი კლინიკა ფემილი

მრავალპროფილური ამბულატორია, ფიზიკური მედიცინა,რეაბილიტაცია და კურორტოლოგია, ლაბორატორიული მედიცინა

კლინიკა ჰარმონია კლინიკა ჰარმონია

ფიზიოთერაპია

ლილი რატიანის კლინიკა ლილი რატიანის კლინიკა

სპორტის მედიცინა

სამკურნალო მასაჟისა და ფსიქოლოგიის სახლი ჰარმონია სამკურნალო მასაჟისა და ფსიქოლოგიის სახლი ჰარმონია

ფიზიკური მედიცინა,რეაბილიტაცია და კურორტოლოგია

სამკურნალო ცენტრი სიმეტრია სამკურნალო ცენტრი სიმეტრია

ფიზიკური მედიცინა,რეაბილიტაცია და კურორტოლოგია

სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრი -ჰარმონია სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრი -ჰარმონია

სპორტის მედიცინა

სანდლერის კლინიკა სანდლერის კლინიკა

სპორტის მედიცინა

სანნი - სარეაბილიტაციო ცენტრი სანნი - სარეაბილიტაციო ცენტრი

ფიზიოთერაპია, სპორტის მედიცინა

სკენარ ვიპ კლინიკა - ლია ივანიძის უახლესი ტექნოლოგიები სკენარ ვიპ კლინიკა - ლია ივანიძის უახლესი ტექნოლოგიები

ფიზიკური მედიცინა,რეაბილიტაცია და კურორტოლოგია

სკენარ კლინიკა სკენარ კლინიკა

ფიზიკური მედიცინა,რეაბილიტაცია და კურორტოლოგია

სპორტული მედიცინის კლინიკა სპორტული მედიცინის კლინიკა

ფიზიკური მედიცინა,რეაბილიტაცია და კურორტოლოგია, ფიზიოთერაპია

ტერფისა და კოჭ-წვივის სახსრის ინსტიტუტი ტერფისა და კოჭ-წვივის სახსრის ინსტიტუტი

ფიზიკური მედიცინა,რეაბილიტაცია და კურორტოლოგია