მოიძებნა 12 ჩანაწერი
გემაპაქსანი / GEMAPAXANE
აქტიური ნივთიერება: enoxaparin sodium
გამოშვების ფორმა: 2000ს.ე./0.2მლ 0.2მლ კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი მზა შპრიცი №6
კომპანია: ვიტ ჯორჯია ფარმი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანტითრომბოზული და შედედების საწინააღმდეგო საშუალებები → პირდაპირი მოქმედების ანტიკოაგულანტები
გემაპაქსანი / GEMAPAXANE
აქტიური ნივთიერება: enoxaparin sodium
გამოშვების ფორმა: 4000ს.ე./0.4მლ 0.4მლ კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი მზა შპრიცი №6
კომპანია: ვიტ ჯორჯია ფარმი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანტითრომბოზული და შედედების საწინააღმდეგო საშუალებები → პირდაპირი მოქმედების ანტიკოაგულანტები
ენტობარი / ENTOBAR
აქტიური ნივთიერება: enoxaparin sodium
გამოშვების ფორმა: 4000 ანტი _Xა სე/0.4მლ 0.4მლ კანქვეშ და ინტრავასკულურად (ჰემოდიალიზის დროს) შესაყვანი საინექციო ხსნარი. მზა შპრიცი №10
კომპანია: ავერსი ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანტითრომბოზული და შედედების საწინააღმდეგო საშუალებები → პირდაპირი მოქმედების ანტიკოაგულანტები
ენტობარი / ENTOBAR
აქტიური ნივთიერება: enoxaparin sodium
გამოშვების ფორმა: 8000 ანტი _Xა სე/0.8მლ 0.8მლ კანქვეშ და ინტრავასკულურად (ჰემოდიალიზის დროს) შესაყვანი საინექციო ხსნარი.მზა შპრიცი №10
კომპანია: ავერსი ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანტითრომბოზული და შედედების საწინააღმდეგო საშუალებები → პირდაპირი მოქმედების ანტიკოაგულანტები
ენტობარი / ENTOBAR
აქტიური ნივთიერება: enoxaparin sodium
გამოშვების ფორმა: 2000 ანტი _Xა სე/0.2მლ 0.2მლ კანქვეშ და ინტრავასკულურად (ჰემოდიალიზის დროს) შესაყვანი საინექციო ხსნარი. მზა შპრიცი №10
კომპანია: ავერსი ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანტითრომბოზული და შედედების საწინააღმდეგო საშუალებები → პირდაპირი მოქმედების ანტიკოაგულანტები
კლექსანი 2000 / CLEXANE 2000
აქტიური ნივთიერება: enoxaparin sodium
გამოშვების ფორმა: 2000 ანტი - Xა სე/0.2მლ 0.2მლ საინექციო ხსნარი კანქვეშ და სისხლძარღვებში (ჰემოდიალიზის დროს) შესაყვანი მზა შპრიცი №2
კომპანია: Sanofi
მწარმოებელი ქვეყანა: საფრანგეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანტითრომბოზული და შედედების საწინააღმდეგო საშუალებები → პირდაპირი მოქმედების ანტიკოაგულანტები
კლექსანი 300 / Clexane® 300
აქტიური ნივთიერება: enoxaparin sodium
გამოშვების ფორმა: 30 000 სე ანტი Xა/3მლ საინექციო ხსნარი ფლაკონში №1
კომპანია: Sanofi
მწარმოებელი ქვეყანა: ესპანეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანტითრომბოზული და შედედების საწინააღმდეგო საშუალებები → პირდაპირი მოქმედების ანტიკოაგულანტები
კლექსანი 4000 / CLEXANE 4000
აქტიური ნივთიერება: enoxaparin sodium
გამოშვების ფორმა: 4000 ანტი-Xა სე/0.4მლ 0.4მლ საინექციო ხსნარი კანქვეშ და სისხლძარღვებში შესაყვანი მზა შპრიცი №10
კომპანია: Sanofi
მწარმოებელი ქვეყანა: საფრანგეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანტითრომბოზული და შედედების საწინააღმდეგო საშუალებები → პირდაპირი მოქმედების ანტიკოაგულანტები
კლექსანი 6000 / CLEXANE 6000
აქტიური ნივთიერება: enoxaparin sodium
გამოშვების ფორმა: 6000 ანტი-Xა სე/0.6მლ 0.6მლ საინექციო ხსნარი კანქვეშ და სისხლძარღვებში შესაყვანი მზა შპრიცი №2
კომპანია: Sanofi
მწარმოებელი ქვეყანა: საფრანგეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანტითრომბოზული და შედედების საწინააღმდეგო საშუალებები → პირდაპირი მოქმედების ანტიკოაგულანტები
კლექსანი 8000 / CLEXANE 8000
აქტიური ნივთიერება: enoxaparin sodium
გამოშვების ფორმა: 8000 ანტი - Xა სე/0.8მლ 0.8მლ საინექციო ხსნარი კანქვეშ და სისხლძარღვებში შესაყვანი მზა შპრიცი №10
კომპანია: Sanofi
მწარმოებელი ქვეყანა: საფრანგეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანტითრომბოზული და შედედების საწინააღმდეგო საშუალებები → პირდაპირი მოქმედების ანტიკოაგულანტები
კლექსიპარინი / KLEXIPARIN
აქტიური ნივთიერება: enoxaparin sodium
გამოშვების ფორმა: 40მგ (4 000 ანტი-Xa სე)/0.4მლ 0.4მლ ი.ვ. და კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი მზა შპრიცი №10 (10X1)
კომპანია: ჯი-ემ-პი
მწარმოებელი ქვეყანა: უკრაინა
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანტითრომბოზული და შედედების საწინააღმდეგო საშუალებები → პირდაპირი მოქმედების ანტიკოაგულანტები
კლექსიპარინი / KLEXIPARIN
აქტიური ნივთიერება: enoxaparin sodium
გამოშვების ფორმა: 60მგ (6 000 ანტი-Xa სე)/0.6მლ 0.6მლ ი.ვ. და კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი მზა შპრიცი №10 (10X1)
კომპანია: ჯი-ემ-პი
მწარმოებელი ქვეყანა: უკრაინა
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანტითრომბოზული და შედედების საწინააღმდეგო საშუალებები → პირდაპირი მოქმედების ანტიკოაგულანტები