Nuk
მოიძებნა 57 ჩანაწერი
ავამისი / AVAMYS
აქტიური ნივთიერება: fluticasone furoate
გამოშვების ფორმა: ნაზალური სპრეი 27.5 მკგ/დოზა 120 დოზა
კომპანია: გლაქსოსმიტკლაინი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: გლუკოკორტიკოიდული საშუალებები ადგილობრივი გამოყენებისათვის → ყელ-ყურ-ცხვირის პრეპარატები
ალბუმინი 20% / Albumin 20%
აქტიური ნივთიერება: Albumin
გამოშვების ფორმა: 100 მლ 20% (200გ/ლ) ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი ფლაკონში
კომპანია: გლაქსოსმიტკლაინი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ადამიანის ალბუმინის პრეპარატები →
ალბუმინი 20% / Albumin 20%
აქტიური ნივთიერება: Albumin
გამოშვების ფორმა: 50მლ 20% (200გ/ლ) ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი ფლაკონში
კომპანია: გლაქსოსმიტკლაინი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ადამიანის ალბუმინის პრეპარატები →
აუგმენტინი / AUGMENTIN
აქტიური ნივთიერება: amoxicillin, clavulanic acid
გამოშვების ფორმა: 457მგ/5მლ ფხვნილი 70მლ ორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად
კომპანია: გლაქსოსმიტკლაინი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ბეტა ლაქტამური ანტიბიოტიკები (პენიცილინები და ცეფალოსპორინები) → ამოქსიცილინისა და კლავულანის მჟავას კომბინირებული პრეპარატები
აუგმენტინი / AUGMENTIN
აქტიური ნივთიერება: amoxicillin, clavulanic acid
გამოშვების ფორმა: 625მგ ტაბლეტი №14
კომპანია: გლაქსოსმიტკლაინი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ბეტა ლაქტამური ანტიბიოტიკები (პენიცილინები და ცეფალოსპორინები) → ამოქსიცილინისა და კლავულანის მჟავას კომბინირებული პრეპარატები
აუგმენტინი / AUGMENTIN
აქტიური ნივთიერება: amoxicillin, clavulanic acid
გამოშვების ფორმა: 228მგ/5მლ ფხვნილი 70მლ ორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად
კომპანია: გლაქსოსმიტკლაინი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ბეტა ლაქტამური ანტიბიოტიკები (პენიცილინები და ცეფალოსპორინები) → ამოქსიცილინისა და კლავულანის მჟავას კომბინირებული პრეპარატები
აუგმენტინი / AUGMENTIN
აქტიური ნივთიერება: amoxicillin, clavulanic acid
გამოშვების ფორმა: 1გ ტაბლეტი №14
კომპანია: გლაქსოსმიტკლაინი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ბეტა ლაქტამური ანტიბიოტიკები (პენიცილინები და ცეფალოსპორინები) → ამოქსიცილინისა და კლავულანის მჟავას კომბინირებული პრეპარატები
აქტიფედი / ACTIFED
აქტიური ნივთიერება: triprolidine, pseudoephedrine
გამოშვების ფორმა: სიროფი 1.25მგ+30მგ/5მლ ფლაკონში 100 მლ
კომპანია: გლაქსოსმიტკლაინი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი:
გრიდოკლაინი / GRIDOKLINE
აქტიური ნივთიერება: clopidogrel
გამოშვების ფორმა: 75მგ ტაბლეტი №28
კომპანია: გლაქსოსმიტკლაინი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანტითრომბოზული და შედედების საწინააღმდეგო საშუალებები → ანტიაგრეგანტები
დერმოვეიტი / DERMOVATE
აქტიური ნივთიერება: clobetasol
გამოშვების ფორმა: 0.05% მალამო 25გ ტუბი
კომპანია: გლაქსოსმიტკლაინი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: საშუალებები ანთების საწინააღმდეგო მოქმედებით → გლუკოკორტიკოიდული საშუალებები გარეგანი გამოყენებისათვის
დერმოვეიტი / DERMOVATE
აქტიური ნივთიერება: clobetasol
გამოშვების ფორმა: 0.05% კრემი 25გ ტუბი
კომპანია: გლაქსოსმიტკლაინი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: საშუალებები ანთების საწინააღმდეგო მოქმედებით → გლუკოკორტიკოიდული საშუალებები გარეგანი გამოყენებისათვის
დრაპოლენი / DRAPOLENE
აქტიური ნივთიერება: benzalkonium chloride, cetrimide
გამოშვების ფორმა: 100მკგ+2 მგ/1გ კრემი 55გ ტუბი
კომპანია: გლაქსოსმიტკლაინი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: საშუალებები მიკრობების საწინააღმდეგო მოქმედებით → ანტისეპტიკური საშუალებები
დუაკი / Duac
აქტიური ნივთიერება: clindamycin, benzoyl peroxide
გამოშვების ფორმა: 10მგ/გ /50მგ/გ ბენზოილ პეროქსიდი 15გ გელი ტუბში
კომპანია: გლაქსოსმიტკლაინი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: საშუალებები ფერიმჭამელების მკურნალობისათვის →
ენჯერიქსი-B / ENGERIX-B
აქტიური ნივთიერება: vaccine
გამოშვების ფორმა: B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო რეკომბინანტული ვაქცინა ბავშვებისათვის, 0.5მლ 10მკგ/0.5მლ ი.მ. შესაყვანი საინიექციო სუსპენზია შპრიცში №1
კომპანია: გლაქსოსმიტკლაინი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ვაქცინები → ვაქცინები B ჰეპატიტის პროფილაქტიკისათვის
ენჯერიქსი-B / ENGERIX-B
აქტიური ნივთიერება: vaccine
გამოშვების ფორმა: B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო რეკომბინანტული ვაქცინა მოზრდილთათვის, 1მლ 20მკგ/მლ ი.მ. შესაყვანი საინექციო სუსპენზია შპრიცში №1
კომპანია: გლაქსოსმიტკლაინი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ვაქცინები → ვაქცინები B ჰეპატიტის პროფილაქტიკისათვის