Nuk
მოიძებნა 6 ჩანაწერი
საფოციდი / Safocid
აქტიური ნივთიერება: fluconazole, azithromycin, secnidazole
გამოშვების ფორმა: ტაბლეტი №4
კომპანია: შტადა
მწარმოებელი ქვეყანა: საფრანგეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატები სისტემური გამოყენებისათვის → აზოლების ჯგუფი
სეკდაზა / Secdaza
აქტიური ნივთიერება: secnidazole
გამოშვების ფორმა: 0,5გ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №4
კომპანია: როტაფარმი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ნიტროიმიდაზოლის წარმოებულები → სისტემური გამოყენებისათვის
სეკნიდოქსი / Secnidox
აქტიური ნივთიერება: secnidazole
გამოშვების ფორმა: 1გ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N2
კომპანია: World Medicine
მწარმოებელი ქვეყანა: საფრანგეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ნიტროიმიდაზოლის წარმოებულები → სისტემური გამოყენებისათვის
სეკნილი / Secnil
აქტიური ნივთიერება: secnidazole
გამოშვების ფორმა: 1000მგ შემოგარსული ტაბლეტი №6
კომპანია: ავერსი ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ნიტროიმიდაზოლის წარმოებულები → სისტემური გამოყენებისათვის
სეკნილი / Secnil
აქტიური ნივთიერება: secnidazole
გამოშვების ფორმა: 500მგ შემოგარსული ტაბლეტი №6
კომპანია: ავერსი ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ნიტროიმიდაზოლის წარმოებულები → სისტემური გამოყენებისათვის
უნი-ზოლი / UNI-ZOL
აქტიური ნივთიერება: secnidazole, fluconazole, azithromycin
გამოშვების ფორმა: ტაბლეტი №4
კომპანია: უნიმედგრუპი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: პროტოზოას, მიკრობების და სოკოს საწინააღმდეგო საშუალებები სისტემური გამოყენებისათვის →