მოიძებნა 16 ჩანაწერი
სურათი სახელი და გვარი
ანა მისკალიშვილი ანა მისკალიშვილი

სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი

გოდერძი ბადაშვილი გოდერძი ბადაშვილი

სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი

თამარ დვალიძე თამარ დვალიძე

სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი

თამარ სუხიშვილი თამარ სუხიშვილი

სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი

თამილა კვინიხიძე თამილა კვინიხიძე

სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი

თეა თოფურია თეა თოფურია

სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი

ინგა საღლიანი ინგა საღლიანი

სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი

ირმა კოკაია ირმა კოკაია

სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი

ლამარა ჭკადუა ლამარა ჭკადუა

სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი

მანანა მახარაძე მანანა მახარაძე

სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი

მანანა მურუსიძე მანანა მურუსიძე

სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი

მარინა მანჯგალაძე მარინა მანჯგალაძე

სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი

მარინე ხვედელიანი მარინე ხვედელიანი

სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი

ნინო იაშვილი ნინო იაშვილი

სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი

რუსუდან ბურდილაძე რუსუდან ბურდილაძე

სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი