Nuk
მოიძებნა 9 ჩანაწერი
სურათი სახელი და გვარი
Prof. Dr. A. Avni ATAY Prof. Dr. A. Avni ATAY

ბავშვთა ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია, პედიატრია

Prof. Dr. Atila Tanyeli Prof. Dr. Atila Tanyeli

ბავშვთა ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია

ასმათ შენგელაია ასმათ შენგელაია

მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო

ბავშვთა ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია

გია მესხიშვილი გია მესხიშვილი

მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო

ბავშვთა ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია

ზაქარია შაქარაშვილი ზაქარია შაქარაშვილი

ლაიფმედი - ზურაბ შაქარაშვილის ონკოჰემატოლოგიური კლინიკა

ბავშვთა ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია

თამარ ჯავახაძე თამარ ჯავახაძე

მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო

ბავშვთა ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია

მანანა გიგაია მანანა გიგაია

გოგიაშვილის კლინიკა

მეან-გინეკოლოგია, ბავშვთა ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია

ნინო ტოტოღაშვილი ნინო ტოტოღაშვილი

ლაიფმედი - ზურაბ შაქარაშვილის ონკოჰემატოლოგიური კლინიკა, მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო

ბავშვთა ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია, კლინიკური ონკოლოგია

პროფესორი ჰილმი აფაქ პროფესორი ჰილმი აფაქ

ლივ ჰოსპიტალი

ბავშვთა ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია