მოიძებნა 14 ჩანაწერი
სურათი სახელი და გვარი
არჩილ ბეგიაშვილი არჩილ ბეგიაშვილი

რეა - ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

გიორგი (გუგა) სიხარულიძე გიორგი (გუგა) სიხარულიძე

მენტალვიტა

გიორგი გელეიშვილი გიორგი გელეიშვილი

ფსიქიკური ჯამრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი

გიორგი ნანეიშვილი გიორგი ნანეიშვილი

მენტალვიტა

დავით ზურაბაშვილი დავით ზურაბაშვილი

ფსიქიკური ჯამრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი

ვაჟა კენჭაძე ვაჟა კენჭაძე

მენტალვიტა

ირაკლი მანია ირაკლი მანია

ამერიკული კლინიკა თბილისში

მაია არჩვაძე მაია არჩვაძე

მენტალვიტა

ნათია თავაძე ნათია თავაძე

ფსიქიკური ჯამრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი

ნინო ბაბუნაშვილი ნინო ბაბუნაშვილი

ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი

ნინო ნანეიშვილი ნინო ნანეიშვილი

ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი

ნინო ოკრიბელაშვილი ნინო ოკრიბელაშვილი

მენტალვიტა

სოფო სალია სოფო სალია

მენტალვიტა

ქეთევან სილაგაძე ქეთევან სილაგაძე

ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი