Nuk
მოიძებნა 48 ჩანაწერი
სურათი სახელი და გვარი
ნათელა ყურაშვილი ნათელა ყურაშვილი

მე-5 კლინიკური საავადმყოფო - ღია გული

ფსიქიატრია

ნათია თავაძე ნათია თავაძე

ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი

ფსიქიატრია

ნანა ბუჟღულაშვილი ნანა ბუჟღულაშვილი

მენტალვიტა

ფსიქიატრია

ნატალია ნანეიშვილი ნატალია ნანეიშვილი

მენტალვიტა

ფსიქიატრია

ნინო ბაბუნაშვილი ნინო ბაბუნაშვილი

ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი

ფსიქიატრია, ფსიქოთერაპია

ნინო ნანეიშვილი ნინო ნანეიშვილი

ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი

ფსიქიატრია

ნინო ოკრიბელაშვილი ნინო ოკრიბელაშვილი

მენტალვიტა

ფსიქიატრია

ნინო რევიშვილი ნინო რევიშვილი

მე-5 კლინიკური საავადმყოფო - ღია გული

ფსიქიატრია

ნინო ჭეიშვილი ნინო ჭეიშვილი

ფსიქეა

ფსიქიატრია

ნონა ნაკაშიძე ნონა ნაკაშიძე

ინტერმედიკა

ფსიქიატრია, ფსიქოთერაპია

რეზო კორინთელი რეზო კორინთელი

ფსიქოთერაპია, ფსიქიატრია

რუსუდან აღნიაშვილი რუსუდან აღნიაშვილი

მე-5 კლინიკური საავადმყოფო - ღია გული

ფსიქიატრია

სალომე გოგავა სალომე გოგავა

მენტალვიტა

ფსიქიატრია

სოფო სალია სოფო სალია

სტრესის მართვის და მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი (გუგა სიხარულიძის კლინიკა)

ფსიქიატრია

ქეთევან სილაგაძე ქეთევან სილაგაძე

ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი

ფსიქიატრია