Nuk
მოიძებნა 58 ჩანაწერი
სურათი სახელი და გვარი
ნინო პაიჭაძე ნინო პაიჭაძე

ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი

ფთიზიატრია-პულმონოლოგია

ნინო რადლოვსკაია ნინო რადლოვსკაია

IQ კლინიკა

ფთიზიატრია-პულმონოლოგია

ნინო ძიძიკაშვილი ნინო ძიძიკაშვილი

ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი

ფთიზიატრია-პულმონოლოგია

ნინო ჯანიაშვილი ნინო ჯანიაშვილი

იუნონა

შინაგანი მედიცინა (თერაპია), ალერგოლოგია-იმუნოლოგია, ფთიზიატრია-პულმონოლოგია

ოთარ მანთაშაშვილი ოთარ მანთაშაშვილი

ინტერმედი

ფთიზიატრია-პულმონოლოგია

რუსუდან მარშანიშვილი რუსუდან მარშანიშვილი

ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი

ფთიზიატრია-პულმონოლოგია

ქეთევან ბარბაქაძე ქეთევან ბარბაქაძე

ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი

ფთიზიატრია-პულმონოლოგია

ქეთევან წოწკოლაური ქეთევან წოწკოლაური

ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი

ფთიზიატრია-პულმონოლოგია

შოთა გოგიშვილი შოთა გოგიშვილი

ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი

ფთიზიატრია-პულმონოლოგია

შორენა საბანაძე შორენა საბანაძე

ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი

ფთიზიატრია-პულმონოლოგია

შორენა ძიგავა შორენა ძიგავა

ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი

ფთიზიატრია-პულმონოლოგია

ხათუნა გოგიბერიძე ხათუნა გოგიბერიძე

ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი

ფთიზიატრია-პულმონოლოგია

ხათუნა გუჩმაზაშვილი ხათუნა გუჩმაზაშვილი

ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი

ფთიზიატრია-პულმონოლოგია