მოიძებნა 78 ჩანაწერი
სურათი სახელი და გვარი
ალექსანდრე კვანტალიანი ალექსანდრე კვანტალიანი

ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა

ალექსანდრე სესაძე ალექსანდრე სესაძე

ბორის ყიფიანის სახელობის ყელ ყურ ცხვირის კლინიკა

არჩილ წულაძე არჩილ წულაძე

ყელ ყურ ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი, ჯაფარიძე ქევანიშვილის კლინიკა

ბიძინა ფაჯიშვილი ბიძინა ფაჯიშვილი

ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა

გაბრიელ გელაშვილი გაბრიელ გელაშვილი

ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა

გიორგი ბუაძე გიორგი ბუაძე

ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა

გიორგი გოგნიაშვილი გიორგი გოგნიაშვილი

ოტორინოლარინგოლოგიის და თავ-კისრის ქირურგიის ქართულ-ფრანგული სამეცნიერო ცენტრი-ხუჯაძის კლინიკა

გიორგი ოდიშვილი გიორგი ოდიშვილი

ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა

გოჩა მხეიძე გოჩა მხეიძე

ყელ ყურ ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი, ჯაფარიძე ქევანიშვილის კლინიკა

გრიშა თოფურია გრიშა თოფურია

ყელ ყურ ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი, ჯაფარიძე ქევანიშვილის კლინიკა

დავით ლაშქარაშვილი დავით ლაშქარაშვილი

ყელ ყურ ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი, ჯაფარიძე ქევანიშვილის კლინიკა

დავით მაღრაძე დავით მაღრაძე

ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა

დავით სუხიაშვილი დავით სუხიაშვილი

ყელ ყურ ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი, ჯაფარიძე ქევანიშვილის კლინიკა

დიმიტრი ხუნდაძე დიმიტრი ხუნდაძე

ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა

ეკა ხარხელი ეკა ხარხელი

ყელ ყურ ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი, ჯაფარიძე ქევანიშვილის კლინიკა