Nuk
მოიძებნა 189 ჩანაწერი
სურათი სახელი და გვარი
შალვა ბესტავაშვილი შალვა ბესტავაშვილი

გოგიაშვილის კლინიკა

ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგია

შოთა გაბადაძე შოთა გაბადაძე

ა.ალადაშვილის სახელობის N1 კლინიკა

ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგია

შორენა ჭუმბურიძე შორენა ჭუმბურიძე

წმინდა ლაზარეს კლინიკა

ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგია

ცისი ხარაიშვილი ცისი ხარაიშვილი

კონსილიუმ მედულა

ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგია

ხათუნა გველესიანი ხათუნა გველესიანი

ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა

ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგია

ხათუნა ზაქრაძე ხათუნა ზაქრაძე

ავერსის კლინიკა

ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგია

ხათუნა ლომაური ხათუნა ლომაური

თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა

ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგია, ნეონატოლოგია

ხათუნა ჩაგანავა ხათუნა ჩაგანავა

მე-5 კლინიკური საავადმყოფო - ღია გული

ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგია

ხათუნა ჯაფარიძე ხათუნა ჯაფარიძე

მე-5 კლინიკური საავადმყოფო - ღია გული

ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგია