Nuk
მოიძებნა 20 ჩანაწერი
სურათი სახელი და გვარი
ანი თოფურია ანი თოფურია

კავკასიის მედიცინის ცენტრი

რევმატოლოგია

დოდო (ელენე) ქართველიშვილი დოდო (ელენე) ქართველიშვილი

აკად. ვ. წითლანაძის სახელობის რევმატოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი

რევმატოლოგია

ელენე (ელზა) კოჭლამაზაშვილი ელენე (ელზა) კოჭლამაზაშვილი

ნიუ ჰოსპიტალსი

რევმატოლოგია

ზვიად კირტავა ზვიად კირტავა

აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი

შინაგანი მედიცინა (თერაპია), რევმატოლოგია

თამარ კობახიძე თამარ კობახიძე

მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა (ინგოროყვას კლინიკა)

რევმატოლოგია

თამთა კობახიძე თამთა კობახიძე

მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა (ინგოროყვას კლინიკა)

რევმატოლოგია

ლალი კილასონია ლალი კილასონია

თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა

რევმატოლოგია

ლანა ლაგვილავა ლანა ლაგვილავა

კონსილიუმ მედულა

შინაგანი მედიცინა (თერაპია), რევმატოლოგია

ლევან შალამბერიძე ლევან შალამბერიძე

აკად. ვ. წითლანაძის სახელობის რევმატოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი

რევმატოლოგია

მაკა იოსელიანი მაკა იოსელიანი

მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო

რევმატოლოგია

მარინა თევზაძე მარინა თევზაძე

აკად. ვ. წითლანაძის სახელობის რევმატოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი

რევმატოლოგია

ნანა თავართქილაძე ნანა თავართქილაძე

დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი

რევმატოლოგია

ნანა ლაცაბიძე ნანა ლაცაბიძე

თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო

რევმატოლოგია

ნანა ქაჯაია ნანა ქაჯაია

ინოვა

რევმატოლოგია

ნანა ყურაშვილი ნანა ყურაშვილი

ამერიკული კლინიკა თბილისში

რევმატოლოგია