Nuk
მოიძებნა 93 ჩანაწერი
სურათი სახელი და გვარი
Assoc. Prof. Dr. Nedret Taflan Salepci Assoc. Prof. Dr. Nedret Taflan Salepci

კლინიკური ონკოლოგია

აბო გაჩეჩილაძე აბო გაჩეჩილაძე

კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი

კლინიკური ონკოლოგია

აკაკი ნადარეიშვილი აკაკი ნადარეიშვილი

თოდუას კლინიკა

კლინიკური ონკოლოგია, რადიოლოგია

ალექსანდრე ბაჩიაშვილი ალექსანდრე ბაჩიაშვილი

ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა

კლინიკური ონკოლოგია, ზოგადი ქირურგია

ალექსანდრე თავართქილაძე ალექსანდრე თავართქილაძე

პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი

კლინიკური ონკოლოგია

ალექსანდრე ჩირინაშვილი ალექსანდრე ჩირინაშვილი

თოდუას კლინიკა

კლინიკური ონკოლოგია

ამირან მათითაშვილი ამირან მათითაშვილი

მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი

კლინიკური ონკოლოგია

ანი მაისურაძე ანი მაისურაძე

კონსილიუმ მედულა

კლინიკური ონკოლოგია

გვანცა ზარიძე გვანცა ზარიძე

კლინიკური ონკოლოგია

გია ნემსაძე გია ნემსაძე

კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი

კლინიკური ონკოლოგია, ზოგადი ქირურგია

გიორგი ლეჟავა გიორგი ლეჟავა

კავკასიის მედიცინის ცენტრი, უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი (ა. ღვამიჩავას სახ. ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრი), ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი კოსმედიკი

კლინიკური ონკოლოგია

გიორგი ძაგნიძე გიორგი ძაგნიძე

დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი (ვაკე), კლინიკა კონსილიუმი

კლინიკური ონკოლოგია, ონკოლოგიური ქირურგია

გოქან უნჯუ გოქან უნჯუ

ონკოლოგიური ქირურგია, კლინიკური ონკოლოგია

გურამ მენთეშაშვილი გურამ მენთეშაშვილი

კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი

კლინიკური ონკოლოგია, ზოგადი ქირურგია

დავით გიორგაძე დავით გიორგაძე

კონსილიუმ მედულა

ზოგადი ქირურგია, კლინიკური ონკოლოგია, ონკოლოგიური ქირურგია