მოიძებნა 190 ჩანაწერი
ბებიტი / BEBIT
აქტიური ნივთიერება: ibuprofen
გამოშვების ფორმა: 100მგ/5მლ 100მლ სუსპენზია
კომპანია: ავერსი ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები → პროპიონის მჟავას წარმოებული პრეპარატები გამოხატული ანალგეზიური ეფექტით
კარდიო ფორსი / CARDIO FORS
აქტიური ნივთიერება: acetylsalicylic acid
გამოშვების ფორმა: 150მგ ტაბლეტი #30
კომპანია: ავერსი ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები → აცეტილსალიცილის მჟავა და მისი პრეპარატები
დიკლოფენაკი / DICLOFENAC
აქტიური ნივთიერება:
გამოშვების ფორმა: 25მგ/3 მლ ამპულა #5
კომპანია: ავერსი ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები → ფენილძმარჟავას წარმოებულები
დიკლოფეროლი / DIKLOFEROL
აქტიური ნივთიერება: diclofenac
გამოშვების ფორმა: 50 მგ ტაბლეტი #20
კომპანია: ავერსი ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები → ფენილძმარჟავას წარმოებულები
დიკლოფეროლი N / DIKLOFEROL N
აქტიური ნივთიერება: diclofenac
გამოშვების ფორმა: 75 მგ/3 მლ ამპულა #5
კომპანია: ავერსი ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები → ფენილძმარჟავას წარმოებულები
ეფექტი C / EPHACT C
აქტიური ნივთიერება: acetylsalicylic acid, ascorbic acid, caffeine
გამოშვების ფორმა: შუშხუნა ტაბლეტი #10
კომპანია: ავერსი ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები → აცეტილსალიცილის მჟავა და მისი პრეპარატები
კეტამო / KETAMO
აქტიური ნივთიერება: ketorolac tromethamine
გამოშვების ფორმა: 30მგ/1მლ ამპულა #10
კომპანია: ავერსი ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები → პროპიონის მჟავას წარმოებული პრეპარატები გამოხატული ანალგეზიური ეფექტით
კეტო-გელი / KETO-GEL
აქტიური ნივთიერება: ketoprofen
გამოშვების ფორმა: 2.5% 30გ გელი ტუბში
კომპანია: ავერსი ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები → პროპიონის მჟავას წარმოებული პრეპარატები გამოხატული ანალგეზიური ეფექტით
მაგენოლი / MAGENOL
აქტიური ნივთიერება: nimesulide
გამოშვების ფორმა: 100 მგ ხსნადი ტაბლეტი #30
კომპანია: ავერსი ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები → პირაზოლინის წარმოებულები
აქსენ ფორტე / Aksen fort
აქტიური ნივთიერება: naproxen sodium
გამოშვების ფორმა: 550მგ ტაბლეტები #10
კომპანია: ასფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები → პროპიონის მჟავას წარმოებული პრეპარატები გამოხატული ანალგეზიური ეფექტით
იბუპრენი / Ibupren
აქტიური ნივთიერება: ibuprofen
გამოშვების ფორმა: 100მგ/5მლ 100 მლ სიროფი
კომპანია: ასფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები → პროპიონის მჟავას წარმოებული პრეპარატები გამოხატული ანალგეზიური ეფექტით
გინენორმი / GINENORM
აქტიური ნივთიერება: ibuprofen
გამოშვების ფორმა: 0.1% ხსნარი ვაგინალური გამოყენებისთვის – 100 მლ #5
კომპანია: ავიტა
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები → პროპიონის მჟავას წარმოებული პრეპარატები გამოხატული ანალგეზიური ეფექტით
დექსალგინი / Dexalgin
აქტიური ნივთიერება: dexketoprofen
გამოშვების ფორმა: 25 მგ ტაბლეტი #10
კომპანია: ბერლინ-ხემი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები → პროპიონის მჟავას წარმოებული პრეპარატები გამოხატული ანალგეზიური ეფექტით
დექსალგინი® ინექტი / DEXALGIN INJECT
აქტიური ნივთიერება: dextromethorphan
გამოშვების ფორმა: 2 მლ 25მგ/მლ I/V და I/M საინიექციო ხსნარი ამპულაში #1 და #5
კომპანია: ბერლინ-ხემი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები → პროპიონის მჟავას წარმოებული პრეპარატები გამოხატული ანალგეზიური ეფექტით
დექსალგინი საშეტი / Dexalgin® sachet
აქტიური ნივთიერება: dexketoprofen
გამოშვების ფორმა: 25მგ გრანულები შიგნით მისაღები ხსნარის მოსამზადებლად პაკეტი №20
კომპანია: ბერლინ-ხემი
მწარმოებელი ქვეყანა: ესპანეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები → პროპიონის მჟავას წარმოებული პრეპარატები გამოხატული ანალგეზიური ეფექტით