Nuk
მოიძებნა 16 ჩანაწერი
სურათი სახელი და გვარი
ანი ჭიჭინაძე ანი ჭიჭინაძე

ვენუს ჯორჯია

ფიზიოთერაპია

დალი გაგუა დალი გაგუა

მე-5 კლინიკური საავადმყოფო - ღია გული

ფიზიოთერაპია

დოდო წულაია დოდო წულაია

სამედიცინო ჰოლდინგი - მედისონი

ფიზიოთერაპია

ეკატერინე შელია ეკატერინე შელია

კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი

დერმატოვენეროლოგია, ფიზიოთერაპია

თამარ თურმანიძე თამარ თურმანიძე

დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი (ვაკე)

ფიზიოთერაპია

თამარ მაჭარაშვილი თამარ მაჭარაშვილი

სამედიცინო ჰოლდინგი - მედისონი

ფიზიოთერაპია

ირაკლი შელია ირაკლი შელია

ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი

ფიზიოთერაპია

ლალი ზაუტაშვილი ლალი ზაუტაშვილი

თერაპიის სახლი

ფიზიოთერაპია

მანანა კანდელაკი მანანა კანდელაკი

კახეთი-იონი

ფიზიოთერაპია

მანანა კოპალიანი მანანა კოპალიანი

ყელ ყურ ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი, ჯაფარიძე ქევანიშვილის კლინიკა

ფიზიოთერაპია

მანანა ლომიძე მანანა ლომიძე

ჩაჩავას კლინიკა

ფიზიოთერაპია, ფიზიკური მედიცინა,რეაბილიტაცია და კურორტოლოგია

მანანა სტამბოლიშვილი მანანა სტამბოლიშვილი

მედცენტრი

ფიზიოთერაპია

მანანა ფორაქიშვილი მანანა ფორაქიშვილი

ფიზიოთერაპია

მარიამ გრძელიძე მარიამ გრძელიძე

კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (აკად. ფ. თოდუას კლინიკა)

ფიზიოთერაპია

მარიკა ჩუბუნიძე მარიკა ჩუბუნიძე

სანდლერის კლინიკა

ფიზიოთერაპია