მოიძებნა 15 ჩანაწერი
სურათი სახელი და გვარი
ანი ჭიჭინაძე ანი ჭიჭინაძე

ვენუს ჯორჯია

ბექარ ჯოხაძე ბექარ ჯოხაძე

თერაპიის სახლი

დალი გაგუა დალი გაგუა

დოდო წულაია დოდო წულაია

სამედიცინო ჰოლდინგი - მედისონი

ეკატერინე შელია ეკატერინე შელია

კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი

თამარ თურმანიძე თამარ თურმანიძე

დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი (ვაკე)

თამარ მაჭარაშვილი თამარ მაჭარაშვილი

სამედიცინო ჰოლდინგი - მედისონი

ლალი ზაუტაშვილი ლალი ზაუტაშვილი

თერაპიის სახლი

მანანა კოპალიანი მანანა კოპალიანი

ყელ ყურ ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი, ჯაფარიძე ქევანიშვილის კლინიკა

მანანა ლომიძე მანანა ლომიძე

ჩაჩავას კლინიკა

მანანა სტამბოლიშვილი მანანა სტამბოლიშვილი

მედცენტრი

მანანა ფორაქიშვილი მანანა ფორაქიშვილი

მარიამ გრძელიძე მარიამ გრძელიძე

კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (აკად. ფ. თოდუას კლინიკა)

მარიკა ჩუბუნიძე მარიკა ჩუბუნიძე

სანდლერის კლინიკა

ფატი ქობალია ფატი ქობალია

მედი