მოიძებნა 17 ჩანაწერი
სურათი სახელი და გვარი
ანი ჭიჭინაძე ანი ჭიჭინაძე

ვენუს ჯორჯია

ფიზიოთერაპია

ბექარ ჯოხაძე ბექარ ჯოხაძე

თერაპიის სახლი

ფიზიოთერაპია

დალი გაგუა დალი გაგუა

მე-5 კლინიკური საავადმყოფო - ღია გული

ფიზიოთერაპია

დოდო წულაია დოდო წულაია

სამედიცინო ჰოლდინგი - მედისონი

ფიზიოთერაპია

ეკატერინე შელია ეკატერინე შელია

კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი

დერმატოვენეროლოგია, ფიზიოთერაპია

თამარ თურმანიძე თამარ თურმანიძე

დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი (ვაკე)

ფიზიოთერაპია

თამარ მაჭარაშვილი თამარ მაჭარაშვილი

სამედიცინო ჰოლდინგი - მედისონი

ფიზიოთერაპია

ირაკლი შელია ირაკლი შელია

ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი

ფიზიოთერაპია

ლალი ზაუტაშვილი ლალი ზაუტაშვილი

თერაპიის სახლი

ფიზიოთერაპია

მანანა კანდელაკი მანანა კანდელაკი

კახეთი-იონი

ფიზიოთერაპია

მანანა კოპალიანი მანანა კოპალიანი

ყელ ყურ ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი, ჯაფარიძე ქევანიშვილის კლინიკა

ფიზიოთერაპია

მანანა ლომიძე მანანა ლომიძე

ჩაჩავას კლინიკა

ფიზიოთერაპია, ფიზიკური მედიცინა,რეაბილიტაცია და კურორტოლოგია

მანანა სტამბოლიშვილი მანანა სტამბოლიშვილი

მედცენტრი

ფიზიოთერაპია

მანანა ფორაქიშვილი მანანა ფორაქიშვილი

ფიზიოთერაპია

მარიამ გრძელიძე მარიამ გრძელიძე

კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (აკად. ფ. თოდუას კლინიკა)

ფიზიოთერაპია